Aikalinjojen erkaantuminen ja tietoisuusevoluutio

”Mitä todellisemmaksi itse tulet, sitä epätodellisemmaksi maailma tulee.”

-John Lennon

 

Osuva ja ajankohtainen sananpläjäys edesmenneeltä Beatle-sankarilta! Kun Aurinko ja Pluto siirtyivät yhdessä trooppiseen Vesimieheen 21. tammikuuta voi sanoa, että meidän aikamme yksi suurista astrologisista liikahduksista ”alkoi tapahtumisensa”. Vuoden loppupuolella Pluto vielä palaa Kauriiseen, mutta Aurinko ystävällisesti avusti meitä kaikkia tämän muutoksen kokemisessa, koska se puhuu suoraan sukulaisellemme mikrokosmoksessa, joka on meidän ikioma sydämemme.

Pluto on ihmiskunnan tietoisuuden kehityksen vahvin kosminen voima. Antautuminen näille ulkoplaneettojen voimille kritiikittömästi ja tietoisuus hämäränä voimistaa aina niiden ”vastavoimaluonnetta”. Pluton tuomisina oli viimeksi muun muassa Ranskan vallankumous, joka pyrki voimistamaan ”materialistisen järjen” voittokulkua, irrottamalla kaikki rytmit yhteydestään kosmiseen perustaan. 

Silloin oli tarkoituksena myös viikon seitsemän päivän muuntaminen kymmeneksi. Koska meillä on ihmiskunnan syvässä arkkityyppitietoisuudessa kokemus planeettaenergioiden ja päivien yhteisestä perustasta, tällainen ”järkiperäinen” ratkaisu ei voinut toimia. Pluton vastavoimaluonteelle on tyypillistä oman totuuden vyöryttäminen muiden päälle, oikeassa olemisen tahtoilluusio, joka tuo toreille giljotiinit ja tällä kertaa, siis nyt, se taisi tuoda mielivaltaisen ja totaalisen kontrollin, jota Pluton pimeä plutoona harsii koko ihmiskunnan olemisen ylle.

Kauriin ja Vesimiehen raja on itse asiassa rajapinta, joka peilaa kesään laskevaa ja kesästä nousevaa eläinrataa. Vanhojen planeettahallitsijoiden ottaminen uusien rinnalle paljastaa tämän eläinradan symmetrisyyden: sekä Kauris, että Vesimies olivat Saturnuksen hallitsemia. Saturnus on voimallinen kohtalonvoimien ja kosmisen muistin, sekä menneen, että tulevan hallitsija. Pluton ylittäessä tämän merkittävän rajan voi sanoa, että Pluton voimalataus siirtyy menneisyyden vaatimusten Kauriista tulevaisuuden mahdollisuuksien Vesimieheen. Tämän vuoden kehityskulkujen voidaan katsoa edustavan ennakkonäytöstä siitä, mitä Vesimiehen aikaan siirtyminen merkitsee.

 

 

Toki, koska kyse on Pluton laadusta, tähän kehityksessä tapahtuvaan hyppyyn sisältyy juuri tuo Ranskan vallankumouksenkin edustama ”lapasesta lähteminen”. Suuri tahdonvoiman purkaus saattaa lamauttaa arkijärjen äänen. Jokuhan voisi tulkita vaikkapa Maailman Talousfoorumin (WEF) ohjelmajulistuksen ”Et omista mitään ja olet onnellinen” kovinkin Vesimiehen ihmiskuntaihanteen mukaiseksi. Eikös se olisi kovin mukavaa, jos joku pitäisi Sinusta huolta? Kaikki olisivat mukavan tasa-arvoisia?

Kuva: Unsplash
Kuva: Unsplash

No joo. Vaikuttaa aika vahvasti sille, että Pluton ikävimmässä, hyvin valheellisessa ja valtaan pyrkivässä vuossa globalistinen eliitti on varastanut koko ”kestävän kehityksen” idean, kaikki käsitteet ja markkinoi tätä todellisuudessa ihmisten kontrollointiin tähtäävää dystopiaa ratkaisuna maailman ongelmiin. Tämä liberaalina ja demokraattisena esiintyvä poliittiseenkin elämään soluttautunut voimakeskittymä on äärimmäisen harvainvaltainen, totalitaarinen ja epädemokraattinen. Ikävä kyllä yhteiskunnallista pelastajaa odottava vaihtoehtoliike tuntuu kallistuvan sitten suurelta osin taas väärään kansallismielisyyteen ja ahdaskatseisuuteen. Se, joka pyrkii aidosti olemaan mukana ja luomaan Vesimiehen todellisen ideaalin, ikiaikaisen tiedon ja rakkaudellisen tahdon maailmaa, joutuu katsomaan yhä absurdimmaksi muuttuvaa 3Dmaailmaa kuin yhä kyllästyttävämmäksi muuttuvaa teatteriesitystä, jossa komedia ja tragedia vuorottelevat niin nopeasti, ettei tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. 

Pluton valheellinen ja manipulatiivinen voima auttaa todellista nousevaa kehitystä tunnistamaan todellisen vastustajan: teknologialla höystetyn posthumanismin. Sen todellinen vastaliike on Enkeli/Ihmisten yhteisön rakentaminen. Vesimies edustaa tietoa siitä, millainen maailman pitäisi olla. Meillä täytyy olla ideaali ja johtotähti, tulevaisuuden kuva, jota kohti omassa käytössämme oleva Plutovoima toimii. Näin nouseva kehitys, joka siirtää Vesimiehen harjoitusaikaan ottaa menneisyydestä mukaan kaiken arvokkaan kokemuksen ja tiedon ihmisen erikoisasemasta ja velvollisuudesta pitää kodistaan ja sen elävyydestä huolta.

Edward Robert Hughes - Night with her Train of Stars - Google Art Project
Edward Robert Hughes - Night with her Train of Stars - Google Art Project

Harvoin todettu ja ymmärretty kehityksen lainalaisuus on se, että nouseva kehitys tarvitsee tukipinnan, laskevan kehityksen. Tietoisuusevoluutiossa on nyt hetki, jolloin Pluto Vesimieslaatuun siirtyessään auttaa löytämään todellisen Minän. Ja mitä todellisemmaksi ihminen kasvaa, sitä epätodellisemmaksi maailma muuttuu. ”Henkisissä piireissä” on yleistä puhua näistä D-maailmoista, jotka itselle ovat käsitteinä ehkä vähän epäselviä. Mikä niiden todellinen merkitys on? Voidaan varmaan stetsonista heittää, että vääriin motiiveihin perustuva ”plutokratia” on niin 3Dtä. Koska itselle antroposofinen käsitteistö (, joka muuten nojaa täysin itäiseen, erityisesti intialaiseen esoteriaan) on aika paljon tutumpi, voisi sanoa, että tämän ajan ”tietoisuussielun” kehitysvaihe on eräänlainen 6Dtaso, jossa Minäksi itsensä tunnistanut ihminen on avautumassa, pitkän korpivaelluksen jälkeen, uuteen selvänäköisyyteen, intuitiiviseen yhteyteen maailman juurisyihin ja tarkoitusperiin, takaisin yhteyteen henkisen maailman todellisuuteen. Nyt vain vanhan ajan atavistinen, vaistonvarainen selvänäkö, täyttyy hereisellä tietoisuudella ja ajattelun voimilla. 

Which clapper? / Keppler. Kuva: Library of Congress
Which clapper? / Keppler. Kuva: Library of Congress

Tietoisuussielu on kehittymässä oleva, korkein sielullisen kehityksen olemuspuoli, henkiseen aukeava sielunvoima, joka lisää Minäkokemukseen kokemuksen hengen läsnäolosta. Tämä valo voi tuoda mukanaan myös varjon, kasvavan egoismin, joka pahimmillaan näyttäytyy suuruudenhulluutena ja harhana siitä, että oma Korkeampi Minuus, johon nyt saadaan kontakti on sama asia kuin Jumala. Samalla kun näkemisen piiriin tulee todellisen Minän mahdollisuudet, näkyviin tulee myös varjo, joka on syytä kohdata. Pluto on suurten valintojen ruhtinas, se tarjoaa pimeän puolen valtaa, tai sen palvelutehtävän, joka on nousevan kehityksen ydin: olla uskollinen tulevaisuudelle.

Astrologisessa mielessä Vesimiehen aika tarkoittaa Kevätpäiväntasauspisteen siirtymistä Kalojen tähtikuviosta Vesimiehen tähtikuvioon. Elvyttämällä tähän päivään vanha babylonialainen eläinrata, jossa selvänäköinen tietoisuus katsoi kahtatoista henkistä olemusta samanarvoisina, samankokoisina, saadaan tasajakoinen sideerinen eläinrata, jota itse käytän trooppisen eläinradan lisäksi. Tämän eläinradan mukaisesti Vesimiehen aikaan kasvaminen alkaa toden teolla vasta 2375. Se ei kuitenkaan muuta sitä, että tämä aika, tämä vuosi näyttäytyy hyvin vahvasti Vesimiehen todellisen impulssin valinnan aikana. Edelläkävijät ovat ihmisinä yhä todellisempia, mikä ei tarkoita täydellisyyttä, vaan sitoutumista omaan pyrkimykseen. Yleisten lainalaisuuksien mukaisesti näemme taantuvaa ja laskevaa kehitystä, ja meidän on opittava nämä näkymät tunnistamaan. Vesimiehen impulssiin liittyy vahvasti sosiaalinen pyrkimys: näkemyseroista huolimatta meidän on rakennettava maailmaa parempaan, todellisina yksilöinä.

  

Globalistinen idea keskusjohtoisuudesta on kaapannut oikeastaan kaiken tiedonvälityksen ja myös valtiollisen ja muun julkisen toiminnan. Punnitkaamme tarkasti, mikä on aitoa ja mihin oma plutoninen voimamme kannattaa suunnata. Tämä on loistava itseluottamuksen ja nöyryyden monivalintatehtävä: käytä se hyvin!

 

- Timo Kalliokoski

Write a comment

Comments: 2
 • #1

  Eeva-Liisa Salo (Sunday, 28 January 2024 07:25)

  Kiitos hienosta ja päivääni uskoa, toivoa ja rakkautta antava kirjoitus.
  Istun joka aamu yksin syödessäni aamupalaa. Katselen ikkunasta nousevaa päivää, lämmitän leivinuunia ja siten luon päivääni mahdollisimman hyvän alun. Yritän hiljentää pääni murheiltä ja pelolta. Se on minulle niin vaikeaa. Skenaariot vyöryvät päälleni öisin kuin hyökyaalto. Hiljainen aamu auttaa.

  Kiitän sinua kirjoituksesta. Tästä on hyvä jatkaa tätä päivää.

 • #2

  Timo (Monday, 29 January 2024 10:38)

  Kiitos viestistä Eeva-Liisa!

  Toivon Sinulle ja perheellesi siunausta ja rakkautta vaikeisiin aikoihin...