Timo Kalliokoski

Tulkintani sinulle pohjautuu astrosofiaan, hermeettiseen filosofiaan ja sideeriseen astrologiaan. Hermeettisen filosofian ydin hyvin tiivistettynä kuuluu: "niin ylhäällä kuin alhaalla", ja joka tuo esiin sen totuuden, että me mikrokosmisina olemme makrokosmisen heijastuksia. Tämä näkemys edellyttää ajatusta siitä, että me olemme olentoina yhteydessä koko kosmokseen, sen kuvia, jolloin me olemme näin tarkastellessamme velvollisia ottamaan huomioon myös kosmoksen elämän muutokset ja tähtikuviot sellaisina kuin ne elävät. Siksi valintani on länsimaissa harvinainen sideerinen tähtitaivas, jossa tähtimerkit ja konstellaatiot yhdistyvät.

Tämä ei kuitenkaan vielä kerro oikeastaan mitään siitä, mitä uutta, arvokasta ja syvää astrosofialla on tarjota astrologian maailmaan.  Käytän tulkinnassa kolmea erilaista henkilökohtaista karttaa, joista kaksi on syntymäkartan eri versioita ja yksi on hedelmöityskartta. Ajan laadun ja elämänkaaren tutkimisessa välineinä ovat lisäksi esisyntymälliset progressiot ja tutummat transiitit.

 

Jälleensyntymä on tulkinnassa ihan selkeä lähtökohta. Olen vakuuttunut siitä, että kenenkään elämää ei voi selittää ja tarkastella pelkästään tämän elämän näkökulmasta. Hedelmöityskartta viittaakin omalla välillä hyvinkin ”kierolla” tavalla Etsijän edelliseen inkarnaatioon ja sieltä tuotuihin voimiin ja kehityskohteisiin. ”Normaali” maakeskeinen syntymäkartta on niin sanottu Sielun Kartta, joka on tiivistetty kuva meidän elämämme päämäärästä, tosin sellaisena, joksi elämä muodostuu kohtalonomaisesti, ilman vapauden tuulta.

 

Tätä vapauden tuulta edustaa tykoninen, aurinkokeskeinen syntymäkartta, joka edustaa ihmisen minuutta, ja on siten ajateltavissa Hengen karttana. Koko eläinrata-planeettajärjestelmä peilaa itseään ihmisessä chakrajärjestelmään, jonka kautta kohtalo ja vapaus, tasapaino ja liike muuttuvat maan maailman teoiksi ja elämäksi. Karttojen lahja on ajassa elävät ja muuttuvat vihjeet, joita voidaan lukea kehon ja sielunvoimien kehityksen tukemiseksi. Ajattelu, tunne ja tahto pyritään saattamaan vapauskehitykseen ja chakrajärjestelmän tasapainottamiseen voidaan antaa vinkkejä ja ehdotuksia. Tulkitsija ei voi koskaan puuttua tulkittavan vapaaseen tahtoon tai tyrkyttää tälle karmallisia kuvia. Karman löytäminen on aina Etsijän oma tehtävä.

 

Elämänkaaren keskeisin ajanjakso on seitsenvuotiskausi. Seitsemän perinteistä planeettaa, seitsemän chakraa, jokaisella oma kehityskautensa, oma aikansa. Esisyntymälliset (prenataali)progressiot tarkoittavat sitä, että ajanjakso hedelmöityksestä syntymään on aika, jolloin henkiset vallat kutovat ihmisen kohtalon peruskudelman hänen elämänkehoonsa. Planeettojen sijainnit, liikkeet ja suhteet ihmisen sikiöaikana muodostavat normaalisti noin kymmenen kuunkierron kokonaisuuden. Tässä metodissa yksi raskauskuukausi peilataan ja laajennetaan yhdeksi seitsenvuotiskaudeksi. Tämän pohjavirran lisäksi tulkinnassa löytyy valtavan paljon muitakin rytmejä ja ajallisen laadun muutoksia. Reaaliajassa tapahtuvat planeettaliikkeet, so. transiitit kertovat - enemmän kuin ihmisen omasta kohtalosta - ulkomaailman tarjoamista mahdollisuuksista ja jännitteistä.

 

Myös Tarot yhdistyy Kabbalan elämänpuun kautta täysin tähän samaan hermeettiseen tulkintakehykseen. Siksi ne voidaan ottaa meditatiivisina työkaluina mukaan tulkintoihin.

 

Suhtaudun vakavasti tulkintatyöhön, mistä johtuu, että kaikki astrosofiset tulkinnat tehdään mieluiten henkilökohtaisina tapaamisina ja istuntoina. Tarotkorttien avulla tehtäviä pikaisia katsauksia elämän voidaan tehdä myös puhelimitse.

 

Kaikki tulkinnat ja elämäntilanteen kartoitukset räätälöidään jokaisen asiakkaan lähtökohdista ja sovitaan tarpeiden mukaan.

 

Yhteydenotto:

Timo Kalliokoski

Kauppilaisenkatu 41, 33730 Tampere

timo.i.kalliokosk(at)gmail.com tai astrohermetica(at)gmail.com

0504329530