Hermeettinen kalenteri: Neitsyt 18.9.–18.10.2022

Neitsyt. Wellcome Collection
Neitsyt. Wellcome Collection

Aurinko siirtyy Neitsyen tähtikuvioon 18.9. Millainen muutos ajassa tapahtuu? Mikä on neitsyen todellinen laatu ”pikkutarkkuuden” stereotypian takana? Neitsyt on feminiinisen tulevaisuusvoiman kuva. Se on Toivon ja Viisauden käytännöllinen, toimiva visio. Merkurius analysoi Kaksosissa, katsoo tapahtunutta, syitä ja seurauksia; toisaalta Merkuriusvoima katsoo ilmestyvää ja syntyvää Neitsyessä. Idean valo tulee täällä yhteen Äiti Maan, Gaian, kasvuvoiman ja ravitsevuuden kautta. Täällä asuu Toivo, joka pitää meidän sisäisen liikkeemme, ruoansulatuksen ja lihastyön elossa. Täällä me elämme uutta paratiisillista puutarhaa ja keräämme sadon talveen, jonka tiedämme tulevan. Maailmaa on luonut Isän kanssa Sofia, ”maailman Viisaus”, joka nyt antaa meidän ymmärtää miten elämää ylläpidetään ja autetaan kohti terveyttä, pois sairauden tilasta.

 

Kypsynyt vilja. Kuva: Timo Kalliokoski
Kypsynyt vilja. Kuva: Timo Kalliokoski

Neitsyen laatu: Fenomenalismi

 

Neitsyt on erittäin syventynyt kypsymisen ja sadonkorjuun teemaan. Kypsyminen on kasvuvoiman loppumista, eriytymistä ja laadullista monipuolisuutta, joka liittyy tuleentumiseen. Kyse ei ole enää määrästä, vaan laadusta. Neitsyt on yksityiskohtaisen diversiteetin laatu, joka parhaimmillaan ymmärtää Minuuden olevan kirjavuudessa loistavin. Jung puhui ”individuaatiosta” hankisen kehityksen momenttina, voimana. Fenomenalismi on luontaista kykyä ymmärtää ja tutkia ilmiöiden maailmaa. Maailman ilmiöistä suurin on tuleentuminen Minuuteen, kypsyminen aidoksi ihmiseksi. Se ei tapahdu ennen kuin aika on kypsä, ennen kuin Sofia on valmis keskusteluun, ei ennen kuin armo ylhäältä ja pyrkimys alhaalta luovat yhteyden, jossa erityinen ja yleismaailmallinen yhtenäisyys ovat sama asia. Tässä ilmiössä ihminen alkaa kastella paratiisillista puutarhaa, kaikkien palveluksessa, oman Minänsä sydänilon voimilla.

 

Vaikka tulevaisuuden synnyttäminen on yksilöllinen tahdontoimi ja siinä mielessä maskuliininen, on synnyttäminen aina kuitenkin feminiininen mysteeri. Tulevaisuus on vielä tulemattomuuden tilassa. Meidän on oltava sisäisesti Avoin Malja (Graal) ja Tyhjä (Neitseellisyys), jotta voimme synnyttää ihmeen kaltaista runsautta. Jos olemme vain syiden ja seurausten noidankehä, olemme ”häntäänsä pureva käärme”, Ouroboros. Feminiininen Viisaus, Gnosis, välitön tieto voi tavoittaa vain tyhjän, neitseellisen mielen ja synnyttää Viisaudesta ”alhaalle” jotain, joka on harmoniassa ”ylhäällä” olevan kanssa.

 

Neitsyen tähtikuvio taivaalla kantaa sadonkorjuun, luonnonlakien ja elämän tasapainon, voimia. Sen kehitysteemaa kuvaa vahvasti sen alla sijaitsevat tähtikuviot ”Hydra,Vesikäärme” (houkutus, noidankehä), ”Malja”, Graal(astia, kohtu) ja ”Korppi”(intuitio). Neitsyen tähtikuvion päätähti Spica on neitsyen vasemmassa kädessä kuvatus viljakimpussa ja kuvaa sitä ”Elämän leipää”, joka henkiseen heräämisestä, sisäisen neitseellisen hedelmävoiman löytämisestä. Neitsyt on sekä aineellisen että henkisen sadonkorjuun kuva, tasapainon voima.

 

Yksi Feminiinisen Viisauden kuvista on Kwan Yin, myötätunnon jumalatar. Sydämestä lähtevä rakkaus hyviin tekoihin on Paratiisin uudelleen synnyttävä kollektiivinen parannusvoima.

Hydra,Vesikäärme”, ”Malja”, Graal ja ”Korppi”. Lähde: Rawpixel
Hydra,Vesikäärme”, ”Malja”, Graal ja ”Korppi”. Lähde: Rawpixel

 

Pysy täydessä tyhjyydessä. – Liity kiinteästi hiljaisuuteen.

Luomakunta kasvaa ja kukoistaa, ja sitten minä näen kuin se palajaa takaisin lähtökohtaansa.

Kasvit kukoistavat rehevyydessään, ja sitten taas elinvoima palaa takaisin runkoon ja juuriin.

Elinvoiman palaaminen juuriin on lepotila. Siinä se seuraa luonnonlakia.

Luonnonlakien seuraaminen takaa ikuisen elämän ja sen käsittänyt on saavuttanut valaistun ymmärryksen.

Joka ei tunne ikuista elämää, hän joutuu harhaan.

Joka käsittää ikuisuuden, hän on suvaitsevainen.

Suvaitsevaisena hän on puolueeton.

Puolueettomana hän on kuninkaallinen.

Kuninkaallisena hän on taivaallinen.

Taivaallisena hän on yhtynyt Taon kanssa.

Joka on päässyt yhteyteen Taon kanssa, hänellä on ikuinen elämä, ja silloin ei kuolemakaan voi häntä vahingoittaa.

 

Lao Tse: Salaisuuksien Tie XVI

 

Maalaus Vincent van Gogh. Tree Roots. Lähde Rawpixel
Maalaus Vincent van Gogh. Tree Roots. Lähde Rawpixel

Neitsyen Taro, 2022:

 

”Maljojen Kauneus”, VI: Ilo

 

Sydän on Minä! Ilo on olla Minä, tulla Minäksi, luoda Minänä. Jos me emme saa tapahtua ja loistaa omana itsenämme, ilmaista omia lahjojamme rakkauden ja myötätunnon voimin, me vajoamme ihmisyyden ilosta ja vapaudesta yksinäisyyden ja masennuksen erillisyysharhaan. Meillä on omat talenttimme ja oma laatumme, joka ei voi jäädä käyttämättä. Me kaikki olemme Kosmisen erilaisia vedoksia, jotka toimimme yhdessä avaten aikaa ja mahdollisuuksia vain Minänä.

 

Tämä Salaisuus on suuri kehotus suureen yksinkertaisuuteen: jos et tunne iloa, et ole itsesi, jos taas tunnet, kiitä ja nauti! Kaikkein suurin kipumme saattaa olla se täydellinen merkityksettömyys, kun joudumme elämään oman olemuksemme ja sen luovan voiman, rakkauden ja ilon ulkopuolella. Siihen ei ole kuitenkaan olemassa mitään todellista pakottavaa voimaa, vaikka olemmekin täynnä selityksiä ja syitä. Astu itseesi, joka tapahtuu.

 

 

Aspektit Neitsyen jaksolla 2022

Geosentrinen aspekti

 

Merkurius yhtymä Venus 26.9. 2022, 1 aste Neitsyttä

 

Hermeettisessä astrologiassa taivaankannen tapahtumilla on merkittävä yhteys chakrojen energioissa ja niiden välisten suhteiden dynamiikassa. Merkurius on kuukauden lopussa peruuttamassa takaisin Leijonan tähtikuvioon ja Venus saapuu tähän kohtaamiseen juuri sieltä kohdatakseen Merkuriuksen Neitsyen ensimmäisellä asteella. Ajattelen, että Merkurius edustaessaan arkitietoisuuttamme, se toimii elämämme rytmittäjän siltä pohjalta ja on eräänlainen ”minuuttiviisari”, elämämme rytmittäjänä. Tämä vertauskuva tarvitsee sen tarkennuksen, että olemme tietysti itse vastuussa siitä, että kellomme käy ”oikein”. Merkurius on ollut pienessä yhtymässä Auringon kanssa 23. syyskuuta ja tämä on aina hetki, jolloin ymmärrämme paremmin oman sydämemme, Minämme tarpeita. Venus hallitsee elämänkehoamme, jossa on eteriteetin muistiin kirjoitettuna elämämme rytminen välttämättömyys, kuin ”tuntiviisarin” liike. Peruuttava Merkurius ottaa nyt vastaan Venukselta paremman rytmin, kasvun ja tasapainon sanomaa.

 

Me voimme sanoutua irti pakoista, jotka rikkovat elämämme terveen rytmin. Meidän on tarkistettava elämämme laatu ja velvollisuuksiemme todellinen merkitys. Me voimme valita ja rakastaa velvollisuuksiamme, mutta vain, jos ne ovat tietoisen valinnan ja rakkauden motiivin luomia. Sisäinen ymmärryksemme on valmis korjausliikkeisiin, vapauteen, aitouteen.

Taivas 26.9.2022 Lähde Stellarium
Taivas 26.9.2022 Lähde Stellarium

Tykoninen aspekti:

 

Maa yhtymä Jupiter, 26.9.2022, 8 astetta Kaloja

 

Viime kalenterissakin aspektiksi oli valittu Maan yhtymä planeettatekijän kanssa. Nyt Auringosta, Korkeammasta Minästämme katsoen Maa on yhtymässä Jupiterin kanssa (maasta katsoen Jupiter ja Aurinko ovat oppositiossa). Yksi peruste tämän aspektin valinnalle on se, että tämä yhtymä tapahtuu yhtä aikaa edellä kuvatun yhtymän kanssa. Tämä yhtymähän tapahtuu Neitsyen vastamerkissä, Kaloissa, jota hallitsee ”vanhan” astrologian mukaan Jupiter. Auringon piirissä toimiva Ihmiskunnan Minuus, pyrkii tällaisina hetkinä tekemään Maasta ”Graalin”, Maljan, johon KalatJupiterin välitön intuitiivinen Tieto voi laskeutua. ”Korppi” kuvaa perinteisessä alkemiassa, joka on aina ollut oman olemuksen kehittämistä kultalaatuun, ensimmäistä muunnosta: Valon kokemista arkisen elämän oravanpyörässä.

 

- Timo Kalliokoski

 

Saatteeksi:

 

Ihmiset ovat kiinnostuneita hermeettisestä ja sideerisestä astrologiasta. Siksi aloitan sarjan kirjoituksia kalenterin muodossa, perehdyttääkseni teitä, rakkaat tuntemattomat ystävät, edes hiukan tämän astrologisen ajattelutavan perustoihin. Tässä muodossa ja laajuudessa ei voi tietenkään antaa kuin pienen maistiaisen, jolla ehkä voi tyydyttää pahimman nälän.

 

Hermeettisen astrologian kurssittaminen ja opettaminen suuremmassa mittakaavassa on hyvin haastavaa toteuttaa, koska yhteyksien ja merkitysten etsiminen, jopa metodin määrittely, vaatii oman ”totuudentunnon” seuraamista ja samanaikaista lapsenomaista luottamusta oman tiedonhankinnan mahdollisuuksiin, avoimuuteen, ja toisaalta kriittiseen ajatteluun. Hermeettisen astrologian tulkitseminen ja tutkiminen on hyvin pitkälle intuitiivista tutkimustyötä, joka vaatii aika paljon kyseenalaistamista tullakseen omaksutuksi ja sisäistetyksi. Toivon tietysti, että tämä osaltaan voi kannustaa näitten omien kehityskysymysten kanssa työskentelyssä.

 

Sideerinen eläinrata ottaa ajan ja energian tutkimiseen mukaan kiintotähtien laadut. Koska kosmos on rakentunut siten, että aurinkokuntamme vähitellen kiertyy suhteessa kaukaisten tähtien maailmaan, kaikille tuttujen merkkien alkupäivät ja loppupäivät muuttuvat jatkuvasti (noin asteen verran 70 vuodessa. Tällä hetkellä kevätpäiväntasauspiste on noin 4, 5 astetta Kalojen tähtikuviossa. Näin ollen sideerinen ja hermeettinen Oinaan tähtikuvion aurinkojakso tällä hetkellä alkaa 16.4. ja päättyy 15.5.

 

Mikä tekee tästä sideerisestä kalenterista hermeettisen? Yritän parhaan kykyni mukaan liittää näihin kirjoituksiin hermeettisen filosofian mukaista ajattelua. Hermeettinen astrologia ja Tarot ovat hermeettisen ajattelun ”kieliä”, eräitä tapoja välittää hermeettisen ajattelun mukaista kokonaisvaltaista tapaa katsoa maailmaa, jatkuvassa henkisessä ja fyysisessä liikkeessä. Kehitys ja liike ovat enemmän totta hermetismissä kuin pysäytetyt kuvat tai jäykät, dogmaattiset ajatukset.

 

Liitän siis kaikkiin kuukausikalenterin katsauksiin astrologisen teeman sekä maakeskisistä, että aurinkokeskisistä (tai tykonisista) efemerideistä. Nämä teemat on valittu täysin omakohtaisen näkemyksen ohjaamana, eivätkä edes pyri olemaan kattavia astrologisia analyyseja kuukauden laadusta. Aurinkokeskeiset teemat ovat mukana, koska hermeettinen astrologia katsoo ihmisen Minuuden asuvan, inkarnoituneena ollessammekin, ”Auringon Piirissä”. Näin ollen voimme katsoa hiukan minuuskehityksen peiliin ja nostaa kuukausittain teeman, joka kertoo siitä, mitä meissä tapahtuu konkreettisen takana, sisäisenä alkemiana.

 

Otan mukaan myös hermeettistä ajattelua edustamaan ”kuukauden oppaan”, Taron antaman teeman kuukauden laatujen käsittelyyn.

 

Avaan hieman myös hermeettisen astrologian (ja astrosofian) mukaisia teemoja kiintotähtilaatujen yleisistä merkityksistä. Kaikkiin kiintotähtilaatuihin liittyy esimerkiksi oma ”maailmankatsomustunnelmansa”, joka omalla tavallaan värittää aina kuluvaa aurinkokuukautta.

 

Write a comment

Comments: 0