Tarot vahvistamassa oman Elämänpuumme kasvua

 

Elämä ja maailma on mielekäs ja viisas.

 

Tätähän on lähes mahdoton uskoa, ikkunasta ulos katsellessa, uutisia seuratessa, oman elämän välillä kohtuuttomien ongelmien kanssa painiessa. Me unohdamme arjessa ja maailman järjettömässä kaaoksessa oman totuutemme etsimisen, merkityksellisyyden välttämättömyyden. Kaikki me olemme tosiasiassa ikuisia kasvutarinoita, jotka täällä kehollisessa elämänmuodossa unohdamme jumalolevaisuutemme. Me olemme kasvamassa kohti alkuperäistä yhteyttä, emme samanlaisina kosmisina lapsina, joina paratiisista poistuimme, vaan vapaiksi kasvaneina Kaltaisuuksina. 

Hermeettisen filosofian ja näin myös Tarotiksi länteen ”inkarnoituneen” egyptiläisen viisausperinteen ydin tiivistyy seuraavaan uskomattoman hyödylliseen ja käytännölliseen periaatteeseen:

 

Se, mikä on ylempää, on alemman kaltaista ja se mikä on alempaa on ylemmän kaltaista, jotta Ykseyden ihmeet voivat toteutua.

 

Me kasvamme maailmankausien läpi omissa arkipäivissämme, iloissamme ja suruissamme, kohti omaa olemustamme ja omaa elämäntapaamme. Se on meidän elämäntehtävämme, se todellinen. Elämämme kärsimys syntyy siitä, että me rakennamme -todellista itseämme tuntematta -  maallista elämäämme, joka ei sitten vastaakaan oman olemuksemme henkisiä tarpeita ja kohtalonkirjoitusta.

 

Me emme Tarotin avulla voi suoraan saada elämän käyttöohjetta, sellaista ohjetta, joka kertoo, miten meidän tulee mikäkin asia ratkaista, eikä se voisikaan näin toimia. Se antaa meille vihjeitä siitä, mikä meidän elämässämme ei ole tasapainossa, mitkä ovat meidän voimavarojamme, se kertoo tarinaa oman Elämänpuumme tämänhetkisestä, menneestä ja tulevasta muodosta. Se kertoo myös siitä, miten kasvatamme siitä kauniimman ja tasapainoisemman, miten tulemme tuntemaan itsemme. Silloin maaelämämme alkaa vähitellen saada henkisen maailman ideaa vastaavaa muotoa. Voin luvata, että kärsimyksemme vähenee ja elämämme alkaa helpottua, vähitellen, päivä kerrallaan. Meissäkin alemman ja korkeamman on vastattava toisiaan, jotta Ykseyden ihmeet voivat toteutua. Ja ihmeet ovat luonnollinen rikkaan elämän muoto, sellaisen elämän, jossa elämä todella asuu, eikä vain tapahdu, noidankehinä päivästä toiseen.

Tarot on meditaation muoto. Meditaatio taas on oman itsemme muuntamisen muoto. Me emme voi muuttaa maailmassa muuta kuin itseämme, ainoa kosmoksen kulma, jossa meillä on valtaa, on oma mikrokosmoksemme. Kun me muutamme itseämme, käsityksiämme, tietoisuuttamme, me luomme yhteyden siihen kuvaan, joka on meidän kaikkien yksilöllinen tiemme ja joka yhdistää meidät kaikki maailman viisaudessa. Kun me vakavasti asetumme Tarotin avointen salaisuuksien äärelle, me asetumme tutkimaan itseämme. Ja kuin salaa alamme muuttua alkemiallisesti kohti todempaa itseämme. Tällöin elämämme alkaa kehittyä kohti aitoa elämäämme, sitä esisyntymällistä sopimusta, jonka me kaikki unohdamme tiskatessamme, tehdessämme tyhjiä töitä, kuin kuolemaa.

 

Kuten sanottu: ainoa mahdollisuus elämän ja itsemme parantamiseen on kehittää itseämme kohti itseämme, kastella Elämämme Puuta, antaa sille lupa kukoistaa. Tarot on yksi tapa, jolla voimme aloittaa ja viedä pitkälle oman elämämme alkemian, sen aidon muutoksen, jossa maallinen elämämme alkaa vastata omaa korkeampaa olemustamme.

Alkemiallinen kehitystie

Meillä on lupa olla epätäydellisiä. Meillä on lupa väsyä, jopa taantua. Mutta uskon, että ihmisyyteen kuuluu aito halu olla parempi, ehjempi, täydellisempi. Me muistamme ja koemme oman epätäydellisyytemme parhaassa tapauksessa sitoutumisen omaan kasvuumme, omaan hyvinvointiimme ja myös koko ihmiskunnan ja luonnonkuntien auttamiseen ja parantamiseen. Omassa elämässämme tämä näkyy alkemiallisena tienä: me muunnamme kaikkia ominaisuuksiamme, tunteitamme ja toimintaamme kohti omaa olemustamme, jota me olemme sydämessämme. Sydän on meidän mikrokosmoksemme Aurinko ja sen metalli on kulta. Se on kuudes Sefira Elämänpuussa, sen nimi on Tiphereth, Kauneus.

 

Siinä ihmisten joukossa, jotka ovat sitoutuneet kehitykseensä ja sen vaikeuksiin, ei ole parempia ja huonompia, siinä on vain veljiä ja sisaria, jotka voivat auttaa toisiaan omien kokemustensa ja oppimiensa asioiden kautta. Jos joku on ”pitemmällä”, hän on edennyt vain pitemmälle vastuussaan palvella muita.

 

Meillä on niin paljon esteitä tiellämme kohti Sydäntietoisuutta. Sydäntietoisuus on sitä, että kaikki sielunvoimamme: ajattelumme, tunteemme ja tahtomme, joiden kautta elämme kehossamme ja maailmassamme, läpäistään yhä enemmän sydämen voimin. Ja sillä todella on merkitys! Alkemialliseen tiehen sisältyy aina haasteita ja vaikeita vaiheita, jotka kuitenkin ovat välttämättömiä elämämme Feng Shuin rakentamisessa. Tarot on meditaatiotienä myös sen hyväksymistä, että Elämänpuumme on kuin omenapuu, sitä on myös leikattava…

 

Ihmisen kehityksen vaiheet kulkevat yleensä aina jossakin määrin lomittain, rinnakkain, päällekkäin. Mutta moni varmasti tunnistaa jotakin tästä yleisestä kehityksestä. Alkemiallisen periaatteen mukaan kehitys etenee pääpiirteissään näin:

Tarotsymboliikkaan alkemiallinen tie kytkeytyy niin, että alin maailman osa (Assiah, Toiminnan maailma), jota Lantit edustavat ja joka liittyy elementtiin Maa, on Valmistuksen aluetta. Henkinen kehitys edellyttää yksilöllisiä vaiheita fyysisessä todellisuuden osassa. Tämä maailma antaa meille ihmiskunnan ja luonnonkuntien kanssa jaetun tilan, jonka ymmärtäminen vertaukseksi on tärkeää. Lantithan eivät itsessään edusta mitään aineellista, ne ovat jotakin, jolla voidaan hankkia ja vaihtaa aineellista hyvää. Lantit muistuttavat siitä, että tätä Toiminnan Maailmaa pyörittää, jopa ihan arkisena rahanakin, jokin, jonka olemus ei ole fyysisen todellisuuden laatuinen. Lantit kertovat meille tarinaa elämämme konkreettisista, myös taloudellisista muutoksista ja tarpeista.

Kuten nähdään alkemiallisen tien kaavamaisesta kuvasta, kehityksessä yleensä siirrytään Maljojen maailmaan (Briah, Luomisen maailma). Tämä on Valaistumisen vaihe. Ihminen saa jonkintasoisen voimakkaan elämyksen yhteydestä, joka saa hänen sielullisuutensa nukkuneet vedet heräämään. Henki liikkuu vetten yllä ja ymmärrämme jotakin huikean tärkeää itsestämme, maailmasta, elämästä. Tällä ei välttämättä ole muotoa, joka voidaan purkaa sanoiksi, mutta se on ehkä oman merkityksen ja arvon löytyminen, joka sytyttää uuden luovuuden, uuden mielikuvituksen ja rohkeuden oman elämämme muuttamiseksi itsemme näköiseksi.

Kun maljamme on täyttynyt ja on ylitsevuotava, alkaa elämämme muoto muuttua. Tämä muuttuminen on meille yleensä aina tuskallinen ja vaikea vaihe. On aivan turhaa kuvitella, että itsetuntemus ja vapaus, joita alkemiallinen tie tarjoaa, tulisivat ilmaiseksi tai helposti. Miekat edustavat ajattelumme voimia ja väärinkäsityksemme ovat pitkälti vääriä ajattelumalleja ja illuusioita, joiden voimin olemme luoneet elämäämme muotoja, ajatuksia, toimintamalleja ja suhteita, jotka eivät enää vastaa muuttunutta, uudistunutta olemustamme. Me siis otamme ”askelen alaspäin" kehityksemme tikkailla, koska meidän on muotoiltava uudestaan itsemme ja elämämme, jotta voimme tavoittaa todellisen itsetuntemuksen ja vapauden voiman. Miekat edustavat tätä ilman elementtiä, jossa me muotoamme uuden maailman itsellemme ja annamme maailman muotoilla meihin uudet ajattelumallit ja tavat elää, myös suhteessa toisiin ihmisiin. Tämä on Yetzirah, Muotoamisen maailma. Alkemiallisella tiellä tämä on Puhdistuksen vaihe, Purifikaatio.

Viimeinen ja ylin näistä kehityksen vaiheista on Sauvoihin liittyvä Tulen elementti (Atziluth, Ilmennyksen maailma). Aina kun olemme tekemisissä Sauvojen symboliikan ja näiden näiden Tulen avointen salaisuuksien kanssa, meitä tavalla tai toisella muistutetaan todellisista motiiveistamme. Me olemme täällä ilmentämässä ja todellistamassa omaa ainutkertaisuuttamme ja meidän todellinen menestyksemme ja merkityksemme on ainoastaan siinä, edustavatko ideamme, aloitteemme ja motiivimme meitä itseämme vapaina moraalisina yksilöinä. Sauvat ja Tulen elementti edustavat Vihkimystä, Initiaatiota. Me olemme todella tietoisia motiiveistamme – ja näin ollen vapaita – ainoastaan, kun oma tahtomme on yhdistynyt siihen  tahtoon, josta tavataan sanoa: ”Tapahtukoon Sinun tahtosi.” Tämä henkisen maailman tahto on nimittäin se tahto, joka sisältää oman alkuperämme ja oman esisyntymällisen lupauksemme.

Tarot antaa itsetuntemuksen ja ihmisyyden avaimet

Tarot ei koskaa anna sinulle konkreettista ”Mitä minun pitää juuri nyt tehdä?” -vastausta. Tarot antaa Sinulle kyllä jonkun symbolin, jonkun arkkityypin, joka kuvaa tilannettasi uskomattoman osuvasti. Jokainen symbolin katsominen, tutkiminen on meditaatio. Ja jokainen meditaatio on yksi avain yhteen lukkoon, lukkojen sarjassa. Symboli ei ole fakta, joten se jättää Sinut vapaaksi tulkitsemaan sen viestiä, se paljastaa juuri niin paljon, kuin maltat ja pystyt syventymään.

Tarotin hyöty on tuoda meditaatio nykyaikaisella tavalla elämääsi. Tarot on osa hermeettistä filosofiaa, jonka tehtävä on kantaa aina Egyptistä asti kumpuava viisaus uusiin muotoihin, uusiin aikakausiin. Jokainen meditaatio Tarotin äärellä lähentää Sinua oman itseesi.

 

Se on sen hyöty: itsetuntemus, ymmärrys, rakkaus, voima, valo

 

Sielun edessä on aina ahdistava kysymys: Mistä saan voiman kantaa minulle annetun kuorman? Ja tämän Sielun on löydettävä vastaus oman elämänsä piiristä. Se muodostuu jostakin, jota voidaan kuvata sisäisenä voimana, sisäisenä pelottomuutena. Tämä voima voi syntyä vain aidosta itsetuntemuksesta. 

- Rudolf Steiner

 

Haluaisitko tietää, miten Sinun elämäsi paranee Tarotin Salaisuuksia tutkimalla? 

 

Tervetuloa Paratiisin Puut-kursseille oppimaan!

 

Seuraavat kurssit:

Hermeettinen Tarot I: Pieni Arcana 19.-20.10.2019, Tampere

Hermettinen Tarot II: Suuri Arcana 16.-17.11.2019, Tampere

 

Timo Kalliokoski

Write a comment

Comments: 0