Joulukuun Portti ja Ihmisten Vuosi 2022

Kuluneen vuoden teema astrologisesti on ollut ajoittain tiivistyvä ja hellittävä Uranuksen ja Saturnuksen neliö taivaalla. Yritän nyt hiukan avata tätä kuviota, peilaten sitä vuoden 2021 tapahtumiin ja kehityskulkuihin. Me olemme katsoneet ihmiskunnan tarinassa todella erikoista jaksoa. Uskon, että jollakin tasolla oikeastaan kaikki kansalaiset tuntevat ja kokevat sen, että kaikki ei ole ihan kohdallaan. Ja kaikki tämä, mikä ei ole kohdallaan, liittyy tavalla tai toisella siihen, millainen kuva on maalattu terveysturvallisuuden tilanteesta kuluneena vuonna. Ja jo sitä edeltävänä. 

Rummutus ja pyöritys, tavoitteiden, rajoitusten ja määräysten tulva on ollut valtava hyökyaalto, johon kaikki suhteellisuus ja terve ajattelu tuntuu hukkuneen. Näin ovat ajatelleet ja ajattelevat myös monet, monet terveysalan johtavat asiantuntijat.

 

Olen jo tässä vaiheessa pahoillani siitä, että kaikkea tätä ei voi kirjoittaa lyhyesti, sortumatta epäselvyyteen ja oikoteihin. Jo keväällä -20, kun arkkiatri Risto Pelkonen ihmetteli uutisissa koronavirukseen liittyvää suhteettomuutta, aloin olla aika varma, että tämän täysin suhteettoman mediakampanjan takana täytyi olla jotakin muuta, johon uuden virustaudin ”Mustaa Joutsenta” käytettiin. (Pelkosen haastattelupätkää en ainakaan nopealla haulla enää löytänyt). WHOn johdolla ohjeistettiin maailmaa täysin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin ja pakkotoimiin. Ihmiset on totutettu nyt kahden vuoden aikana poikkeustilaan, jonka ”vaatimukset ja tarpeet” ylittävät kaikki länsimaiseen demokratiaan perinteisesti kuuluvat arvot ja oikeudet. Me olemme siirtyneet siirtyneet yhtäkkiä länsimaisesta kapitalismista uuteen kiinalaistyyliseen ”kommunistiseen kapitalismiin”, joka on maustettu amerikkalaisesta retoriikasta: ”sota terrorismia vastaan” on vain yhtäkkiä ”sotaa virusta vastaan”.

Suuri nollaus, Great Reset

Pandemian asteesta, sen määrittelyistä ja varsin hatarista perusteista voisi kirjoittaa vaikka kuinka paljon. Niistä on kirjoitettu varsin riittävästi ja kaikki suuret linjat faktoineen ovat löydettävissä kenelle tahansa. Käsitykseni mukaan on täysin kohtuutonta leimata ”Great Reset, Suuri Nollaus” salaliittoteoriaksi, jos sen tavoitteet ja ohjelma ovat kenen tahansa luettavissa ja se todistetusti kerää koko maailman vaikutusvaltaisen eliitin, poliitikot ja taloudelliset johtajat, jatkuvasti kokouksiin, joissa sovitaan kehityksen yleisistä linjoista. Myös joukko suomalaisia huippupoliitikkoja ja talouselämän vaikuttajia käy näissä WEFin, Maailman Talousfoorumin kokouksissa.

 

 

En siis missään nimessä kiellä viruksen olemassaoloa tai julista mitään, mikä ei ole helposti tarkistettavissa. Kaikki voivat lukea vaikkapa Klaus Schwabin ja Thierry Malleretin ohjelmatekstin COVID 19: The Great Reset

Tämän kirjoituksen pelkkä otsikko vahvistaa väitteen siitä, että viruksella ollaan ratsastamassa kohti tätä Suurta Nollausta. Schwab on avoimesti puhunut siitä, että tällainen pandemia (todellinen tai paisuteltu) tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden systeemimuutokseen.

 

Suosittelen kuitenkin vahvasti lukemaan myös tästä ohjelmasta kirjoitettuja analyysejä, joissa tämän hyvältäkin vaikuttavan ”teknokraattisen unelman” todellisemmat kasvot paljastuvat siinä valossa, jossa katsotaan ihmisyyden perusoikeudet ja edellytykset arvokkaiksi. Yksi parhaista ja valoisimmista on ystäväni Harrie Salmanin teos: The Great Reset and its Health Dictatorship 

 

Tämä toimikoon nyt riittävänä pohjustuksena sille, millaisia voimia ja inspiraatioita taivasasetelma on tarjoillut maapallon kulttuurikehitykseen kuluneen vuoden aikana. Koko fyysinen maailma on hermeettisen ajattelun mukaan vertausta henkisen maailman todellisuudesta ja sen voimista. Tällä tavalla ”platonisesti” ajatellen taivaankannen tekijöiden liikkeet, rytmit ja suhteet ovat kuvausta ja katseelle avautuvaa kirjoitusta niistä voimista, joiden osa ihmiskunta ja planeettamme ovat.

Mundaaniastrologia on tutkinut maailmantapahtumia suhteessa astrologiseen kehykseen jo pitkään, tuhansia vuosia. Tämä kirjoitus lisää pisaran tähän mereen. Palaamme siis lähtökohtaan: millä tavalla voidaan tulkita kuluneen vuoden tapahtumia siihen ikiaikaiseen tietoon, joka on siirtynyt ja kantanut aina tähän päivään asti, avoimelle ja tutkivalle nykytietoisuudelle, yhä uudessa muodossa. Perinteisestihän astrologiaa on käytetty myös ennustamiseen, joka on suurelta osin luonut sen kyseenalaisen maineen. Taivaankannen tapahtumien laatujen tutkiminen ja tiettyjen löydettyjen lainalaisuuksien perusteella uskaltaudun kuitenkin itsekin vähintään toivomaan yhteiskunnallisen ilmapiirin muutosta. Me kaikki ansaitsemme paremman maailman: haluan tehdä itseään toteuttavan ennusteen!

 

Saturnuksen ja Uranuksen neliö kuvaa erinomaisesti niitä inspiraatioita ja virikkeitä, jotka sinkoilevat yhteiskunnassamme jakaen sitä yhä pienempiin ”erilliskuntiin”. Tämä on kahden suuren kehitysvirran risteyskohta, pyörre. Saturnus kantaa ”Kronoksena” aurinkokuntamme muistia ja sen kehityksen lainalaisuuksia, rajoituksia, lakeja, järjestelmiä. Uranus taas edustaa eräänlaista vastavoimaa, joka jakaa tulevaisuusinspiraatioita radikaalien muutosten, vallankumousten ja kapinallisten vapausideologioiden muodossa. Uranus on eräänlainen vastavoima, joka häiritsee aitojen tulevaisuusvisioiden vastaanottamista ja kantaa ihmisen tahdon lähteille ideologisia illuusioita. Tämän vastavoiman voittaminen rakentaa ihmisissä kykyä erottaa ihmisyyden kehitykselle sopivat visiot teknokraattisista painajaisista.

Uraninen vallankumous kohtaa Saturnuksen edustaman tradition

Wellcome Collection gallery
Wellcome Collection gallery

Tämän ajan hallitsijoiden ja karman kantajien muodostama pyörre on nähdäkseni sotkenut Saturnuksen ja Uranuksen laadut keskenään. Uranuksen hyviin puoliin, kuten vapauden upeaan ideaaliin, on sekoittunut Saturnuksen kantamat pakot ja säännöt: saat vapauden, jos tottelet kyselemättä. Anarkiaan, joka on itsessään tärkeä mielipiteen ja ajattelun vapauden alueella, tuodaan säännöt, pakot, rakenteet ja ehdot. Valtio, joka on tähän asti edustanut oikeudenmukaisuutta, toimii nyt täysin absurdin ”totalitaristisen anarkian” käskynhaltijana valtavien taloudellisten etujen palvelijana, ollen osa kampanjaa, jossa pelon ilmapiirillä on kahdessa vuodessa luotu vapauden illuusio, jonka saavuttaa alistumalla pysyvään poikkeustilaan, jonka säännöt muuttuvat jatkuvasti. Onko ehdollinen vapaus vapautta? Voiko meillä olla taho, joka luovuttaa meille vapauden, jonka rajat määrittää joka päivä uudelleen mielivaltainen saturnaalinen pakko?

 

 

Toisaalta uraninen vallankumous tunkeutuu Saturnuksen edustaman tradition ja rakenteen alueelle. Uraninen räjäytystyömaa haluaa pyyhkäistä kaiken mennessään. Myös kaiken hyvän, joka elää historiassa, perinteissä, järjestyksessä. Näennäisen vapauden tuuli puhaltaa mennessään kaiken, jonka päälle voisi evoluution kärsivällisyydellä rakentaa parempia rakenteita. Tässä samassa pyörteessä kaikki totutut käsitteet ja luokittelut menettävät merkityksensä. Oikeisto-vasemmisto, konservatiivi-liberaali… Mitä merkitystä tällaisilla luokitteluilla on, jos pakko on vapautta, turvallisuus jatkuvaa pelkoa, kaikki tuttu ja turvallinen viedään jalkojen alta?

Tämä pyörre, joka sekoittaa suunnilleen kaikki jaottelut ja käsitteet, laatikot asioille, käsittämättömään sotkuun, jakaa ihmisiä yhä vahvemmin. Kaikki pienetkin ryhmät hajoavat epäsosiaalisuuden miekkailussa: kaikilla on oma totuutensa, joka muiden pitäisi omaksua. Emmekö me enää voi hyväksyä sitä, että toisilla on myös yhtä suuri oikeus mielipiteisiin, totuuksiin? Eikö totuuksien kilpailussa voi olla täysin vapaa vuorovaikutus, jossa eniten tosi vähitellen muodostaa sellaisen pohjan, jolla yksilölliset totuudet voivat hyväksyä toisensa, yhtä oikeutettuina.

 

 

Me unohdamme aika helposti nämä yhteiset totuudet, näköjään. En tiennyt, että niiden unohtaminen on näin helppoa. Niitä ovat perusoikeudet, ihmisoikeudet, toimiva demokratia, myötätunto, heikompien auttaminen, sanalla sanoen: Vapaus, Veljeys ja Tasa-arvo. Nyt taisivat kaikki nämä ihmisten ”sosiaaliset perustarpeet” joutua uhan alaisiksi. Yhteiskunta on jakautumassa erilliskunniksi.

Venus ja pluto kohtaavat joulukuussa

Meillä on ollut tämä vuoden teema, jota tässä olen yrittänyt muutamalla viivalla hahmotella. Sen lisäksi on nyt joulukuussa varsin intensiivinen kuvio. Venus saapuu samoille asteille Pluton kanssa. Oman tulkintani mukaan Pluton aspektit liittyvät aina vallankäytön, manipuloinnin, valeen ja toden teemoihin. Pluto toimii, uhkien todellistajana. Se vääristää ajattelua, koska se hukuttaa helposti ihmisen tietoisuuden vallantunteeseen, megalomaniaan ja empatiavajeeseen. Kaikki, jotka käyttävät valtaa työkseen, ovat erityisen alttiita Pluton negatiiviselle vaikutukselle. Kuten vastavoimat ylipäätään, Plutokin toimii kuitenkin hyvien ja totuudellisten voimien vahvistajana.

Splendor solis: Venus ja riikinkukko
Splendor solis: Venus ja riikinkukko

Venuksella on kaksi vaikutusaluetta, tai omaa ”valtakuntaa”. Se toimii elämän, uusintamisen, harmonian ja hedelmällisyyden alueella. Tätä voi sanoa terveyden alueeksi, tiivistäen. Toinen Venuksen valtakunta on sosiaalinen ulottuvuus, sosiaalisen luomisen voimat, ihmiskunnan sielu, elämänvoimat sosiaalisessa eheydessä. Tämä ”Pyhä Sielu”, yhteenkuuluvuus, on yhtä uhattuna kuin luonnollisen terveyden ja harmonian alue. Meille on nyt kohta kaksi vuotta opetettu varsin järjestelmällisesti ja massiivisen toiston kautta, että kaikki, mikä on sosiaalisesti tervehdyttävää, on vaarallista. Samoin kaikki luonnollisen immuniteetin ja harmoniaa ylläpitävät voimat on pyritty kahlitsemaan mahdollisimman tarkoin. Valtavalla pelkokampanjalla on pyritty kitkemään kaikki todella tervehdyttävä.

 

Joulukuun lopussa Venus kääntyy peruuttavaan liikkeeseen, juuri niillä asteilla, joissa Pluto hidasliikkeisenä viipyilee. Näin Venuksen ja Pluton yhtymä on harvinaisen voimallinen. Se kestää koko joulukuun lopun. Tämän näen hurjan voimakkaana, mutta häviävänä hyökkäyksenä kaikkea sosiaalista ja luonnollista terveyttä, kaikkea iloa ja elävää kohtaan. Mutta mitä on kaksi viikkoa elämässä? Tämä on teknokratian viimeinen hyökkäys tässä taistelussa. Viimeinen epätoivoinen isku. 

Vaikeat kuviot purkautuvat - vuodesta 2022 tulee Ihmisten Vuosi

Vuoden lopussa molemmat vaikeat kuviot, jotka ovat tukeneet ihmisyyden vastaisen kampanjan toimintaa, purkautuvat. Olen aivan varma, että se, mikä nyt pyrkii erottaman meitä, tulee ensi vuonna yhdistämään meitä. Kaikki, jotka ovat valmiita luonnon ja sosiaalisuuden vaatimuksiin, myötätuntoon, välittämiseen ja rakkauteen tulevat löytämään toisensa ja toistensa voimat, joista kasvaa totuudellisen ja terveen elämän oraat. Ensi vuonna taivas ei tällä tavalla tue enää massiivisesti vastavoimien toimintaa. Vuodesta 2022 tulee Ihmisten Vuosi. Me voimme yhdistyä ilossa ja luottamuksessa.

 

 

Nämä teknokraatit ovat varastaneet kaikki sanat: He ovat edustavinaan kulutuksen alentamista, kestävää kehitystä, he ovat rakentavinaan (Build Back Better, New World Order, Agenda 2030…..), mutta keskusjohtoinen ”neljäs teollinen vallankumous” ei ole ihmisten voimaannuttamista, vaan elitistisen painajaisen agenda. Me olemme se maailmankansa, joka tämän rikkinäisen korjaa ja rakentaa, yhdessä luonnon kanssa. Meitä ei ole liikaa, meidät on vain pakotettu elämään kestämättömällä tavalla. Meillä on nyt tilaisuus ottaa kaikki tarpeelliset sanat itsellemme, puhua ne toisillemme ja toimittava niiden yhdistäminä. Meitä yhdistää rakkaus, joka on ihmiskunnan kehityksen päämäärä. Se on totuus, joka ylittää kaikki mielipiteet ja manipuloinnin.

”Minä Olen Portti.” Näin sanoi edelläkävijämme yhdessä seitsemästä chakroja koskevassa minuuden vahvistuksessaan. Ja todellinen Portti on tämän vuoden Syntymäjuhla. Me siis tarvitsemme nyt kaiken ”Minä Olen”-voiman, jonka vain voimme itsessämme kehittää ja vastaanottaa, pyrkimyksen ja armon hengityksenä. Hengittäkäämme vapaasti, sisään ja ulos. Mutta myös ylös ja alas, rukouksina ja siunauksina. Älkää pelätkö!

 

Timo Kalliokoski