Hermeettinen kalenteri: Vaaka, 18.10.–17.11. 2022

For to Be a Farmer’s Boy (1887) by Winslow Homer. Rawpixel
For to Be a Farmer’s Boy (1887) by Winslow Homer. Rawpixel

 

Aurinko siirtyy Vaa’an tähtikuvioon 18.10. Neitsyen edustamat sadonkorjuun teemat kehittyvät edelleen Vaa’an laadussa ”sosiaalisen luovuuden” suuntaan. Mitä me teemme sadolla? Miten se jaetaan? Onko meillä syytä tyytyväisyyteen vai onko jotain, mitä olisi tehtävissä tilanteen parantamiseksi? Pidetäänkö juhlat? Jälleen Vaa’an stereotyyppinen päättämättömyys on aika nähdä kehittyneen kuuntelun ja yhteistoiminnan valmiuksien laatuna. 

Me olemme ajan virrassa hetkessä, jossa me menemme talveen ja me tarvitsemme kaiken sen henkisen voiman, jonka olemme elämänvoimiimme kesän aikana keränneet, kaikki ne resurssit, joita meillä on.  Vaaka on todellakin Venus-laatuinen: se on valmis toimimaan todellisen tilanteen pohjalta, kuulemaan, löytämään tasapainon horisontaalisesti yksilöllisen ja sosiaalisen välillä, etsimään oikeudenmukaisuutta ja tuomaan henkisen maailman kauneuden eläväksi sosiaalisen maailman, ihmiskunnan ”Pyhän Sielun”, Pyhän Hengen feminiinisen vastineen, kirkkaassa piirissä. Näin tasapaino on myös ”ylhäällä olevan ja alhaalla olevan” tasapainoa. 

 

Vaa'an laatu: Realismi

Archangel Saint Michael weighing souls. Rawpixel
Archangel Saint Michael weighing souls. Rawpixel

Syksy palauttaa maakosketukseen sen idealistisen yksilövoiman purkauksen, joka keväällä lähti liikkeelle Marsvoimana. Mitä kylvettiin, on niitetty. Nyt kaikki on asetettava tasapainoon ja harmoniaan. Vaa’an tähtikuvio on todellakin nimensä mukainen. Realismi, todellisuus ja sen paras versio ohjaavat Vaa’an sosiaalisen venusvoiman toimintaa. Tasapaino palautetaan kahdella tavalla: oikeuden vaa’alla tai totuuden miekalla. Me elämme syksyllä arkkienkeli Mikaelin aikaa ja ennen Ptolemaiosta taivaalla nähtiin itse Mikael pitelemässä Vaakaa. Opetuslapsi Tuomas, joka ”epäili”, punnitsi ja arvioi tarvitsi realistisen todisteen ihmeen hyväksymiseen. Vaaka koettelee, kuuntelee, etsii totuutta. On valmis hyväksymään, kun tulos on tarpeeksi hyvä. Anteeksianto on ”ihmiskunnan oikeusprosessin” olennainen osa. Oikeuden ja tasapainon voimat, kyseenalaistaminen ja hyväksyminen, toimivat nyt vahvimmillaan. Tasapaino voi syntyä ja palautua vain arvioinnin antaessa luvan hyväksyä tilanne, joka totuuden miekan tai anteeksiannon kautta.

 

Kuva: Stellarium
Kuva: Stellarium

Neitsyt lähettää tämän prosessin liikkeelle taivaskuvana, jossa ”Kyntäjän” Arcturus antaa vuodenkierron viestikapulan Vaakaan. Vaaka sijaitsee taivaalla ekliptikalla ”Pohjan Kruunun" (corona borealis) ja Kentaurin eteläisessä alaosassa sijaitsevan ”Etelän Ristin”  (crux) välissä. Pohjan Kruunu kuvaa sitä uhrautumisen voimaa, jolla orjantappurakruunun vastaan ottaminen totuutta kantamalla kruunaa ihmiskunnan vähitellen kohti Kristustietoisuutta, jossa elää vahvimpana vaakalaatuisena käskynä ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Me emme voi tuomita epävapaita ihmisiä, jotka eivät ymmärrä todellisesti omia motiivejaan. Me voimme tuomita ja arvostella tekoja, emme ihmisiä, emme voi tietää heidän lähtökohtiaan, tilannettaan. Etelän risti kantaa Kentaurin elämänvoimien kautta sen voiman jolla härkälaatuinen Venus, elämänvoimien siemenvoima voi edelleen muuntua Vaa’an henkiseksi voimaksi. Maailmanviisaus on jopa enemmän tunnetta kuin ajatusta, se yhdistää nämä sielunvoimat.

 

Korostin Neitsyen kohdalla sen tulevaisuutta synnyttävää voimaa. Vaaka vie tämän ”hedelmöityneen neitseellisyyden” yhteen sosiaalisen todellisuuden antamien mahdollisuuksien luovaan virtaan. Meidän täytyy ottaa aina syntymän ihmeeseen mukaan kätilö, koko syntymää todistava ihmiskunta tilanteineen. Toki kätilö edustaa sitä sosiaalista yhteisöä, joka on päättänyt, minkä totuuden hengessä ihme syntyy. Vaakalaatua edustavat ihmiset ovat jatkuvassa prosessissa, voiman ja armon totuuskohtaamisen polttopisteessä. Amerigo Vespuccin väitetään olleen ensimmäinen eurooppalainen, joka näki Etelän Ristin. Hän kutsui sitä nimellä ”Mandorla”, ”manteli”. Risti on Vesica Pisciksen muotoinen, kehys, jolla kehystetään varsin usein Neitsyt Marian ikonit. Etelän Risti on nimetty myös nimillä ”Crux” (, joka tarkoittaa myös ratkaisematonta arvoitusta) tai ”Armon Risti”.

 

… Ja Jumala lähetti Kruunulle soveliaan Kuningattaren hallitsemaan Vaa’aksi kutsuttua tähtikenttää, sillä nyt Venus punnitsee musiikilla ja rakkaudella, ja säätää jokaisen päivän aarteeksi.

 

 

Näin Kauneuden Kruunu tulee tasapainottamaan arvioinnin…

 

Vaa'an Taro, 2022:

 Miekkojen Ritari: ”Sydämen Asialla”

 

Ratsulla on kevyt askel, vaikka Ritarilla on vahva sotisopa. Ritari on siis suojassa muuttaessaan omaa maailmaansa, Sinun maailmaasi, Ritarina ilmentyessäsi. Ritarin miekka on vasemmassa kädessä, hän toimii sydänvoimiensa kautta. Hän on keskittynyt omaan tehtäväänsä, mutta haarniskan olalla olevat kasvot katsovat koko ajan kokonaisuutta, omaa historiaa, sen opetuksia, mutta liike tulevaisuutta kohti tapahtuu ratsun kiitäessä ilman halki, Pegasoksen lailla, voittamattomana.

 

Ritari katsoo rauhallisesti ja keskittyneesti omaa tehtäväänsä. Hän suojelee Kuningatarta, herkässä tilassa olevaa hallitsijatartaan, oman luovuutensa lupaa ja oikeutusta. Meillä on nyt velvollisuus nimenomaan itseämme kohtaan, ja meillä on lupa muuttaa kaikkea, mikä muutosta vaatii. Kun me toimimme sydämemme voimilla ja ottamalla kuitenkin kaikki parhaamme mukaan huomioon, kukaan ei voi vaatia enempää ja olemme suojassa. Auringon symboli ”taistelukentällämme” kehottaa intuitioon, tienviittojen näkemiseen.

 

Aspektit Vaa'an jaksolla 2022

Geosentrinen aspekti

 

Saturnus neliö Uranus, Saturnus kääntyy etenemään 24.10. 2022, 23 astetta Kaurista/Oinasta

 

Etenkin lokakuun alkupuoli, ennen Vaakaan siirtyvää Aurinkoa, on ollut melko raskasta kertausta viime vuoden teemoista. Kun ”Vanhan ajan vartija (Saturnus)” ja ”Uuden ajan vartija(Uranus)” ovat olleet neliöasetelmassa, teemana on ollut oman tulevaisuuden valitseminen. Meillä on ollut valittavana kahtia jakautuneesta ajanvirrasta oman totuutemme ja omatuntomme mukainen Tie, Totuus ja Elämä. Nyt tämä globaali ja kollektiivinen haaste on asetettu kertauksena eteemme ja meidän on valittava polku, jolle vanhasta ja menneestä voimme ottaa vain parhaimman. Ja vaikka me kuinka uranisessa hengessä haluaisimme vallankumouksellisesti ratkaista omat ja sosiaaliset ongelmat, emme voi mennä teknokraattisen ajattelun mukaisiin utopioihin. Realismi on säilytettävä idealismin jarrupolkimena. Tämä on ollut aika pitkälle Vaakalaadun ”salainen tehtävä”. Nyt Saturnus alkaa vihdoin erkaantua Uranuksen energiapiiristä ja rakentaa ”kruunussa kirkastunutta” visiota vahvistuneen omantunnon ja kärsivällisyyden voimin.

 

Kaikki se epävarmuus ja hämmennys, jota media eri muotoineen ja viesteineen on ruokkinut, etenkin viime vuoden aikana, alkaa hälvetä. Väsymys ja epätietoisuus eivät kaikkoa hetkessä, mutta aavistettavan vapautumisen tunteen voi kokea Saturnuksen kääntyessä etenevään liikkeeseen. Nyt voi jälleen liikkua: henkisesti, sielullisesti ja toiminnallisesti. Nyt on aika hakea sosiaalisen luovuuden kentältä yhteistyöhenkisiä ihmisiä ja malleja, jotka keskittyvät konkreettisten hankkeiden eteenpäin viemiseen realistisella, arkijärkisellä tavalla.

 

Iltataivas 24.10.2022 Lähde Stellarium
Iltataivas 24.10.2022 Lähde Stellarium

Tykoninen aspekti:

 

Mars yhtymä Kuun Noususolmu, 20.10.2022, 18 astetta Oinasta

 

Tykoniset aspektit kertovat siis Auringon näkökulmasta tarkastelluista taivaskulmista. Hermeettisessä ajattelussa, meillä on tietoisuudessamme sekä maakeskeinen minä, että aurinkokeskeinen Minä. Kuun noususolmuakseli on meidän maisen elämämme rytminen keskus, maan hengitys. Korkeampi Minämme kokee nyt kollektiivisesti oman voimamme, joka on osa kosmista voimaa, nousevan uutta kohtaloa muovaavana. Tämä sopii hyvin tähän Mikaelin vuodenaikaan. Me voimme tarttua omaan totuudelliseen valomiekkaamme ja nujertaa oman lohikäärmeemme, kaikki ne traumat ja tuskat, jotka käyttävät energiaamme vain turhautumiseen ja voivotteluun. Nyt on aika hengittää sisään kosmisen tahdon puhdistavaa tulivoimaa. Ja käyttää sitä rakentavasti.

 

- Timo Kalliokoski

 

Saatteeksi:

 

Ihmiset ovat kiinnostuneita hermeettisestä ja sideerisestä astrologiasta. Siksi aloitan sarjan kirjoituksia kalenterin muodossa, perehdyttääkseni teitä, rakkaat tuntemattomat ystävät, edes hiukan tämän astrologisen ajattelutavan perustoihin. Tässä muodossa ja laajuudessa ei voi tietenkään antaa kuin pienen maistiaisen, jolla ehkä voi tyydyttää pahimman nälän.

 

Hermeettisen astrologian kurssittaminen ja opettaminen suuremmassa mittakaavassa on hyvin haastavaa toteuttaa, koska yhteyksien ja merkitysten etsiminen, jopa metodin määrittely, vaatii oman ”totuudentunnon” seuraamista ja samanaikaista lapsenomaista luottamusta oman tiedonhankinnan mahdollisuuksiin, avoimuuteen, ja toisaalta kriittiseen ajatteluun. Hermeettisen astrologian tulkitseminen ja tutkiminen on hyvin pitkälle intuitiivista tutkimustyötä, joka vaatii aika paljon kyseenalaistamista tullakseen omaksutuksi ja sisäistetyksi. Toivon tietysti, että tämä osaltaan voi kannustaa näitten omien kehityskysymysten kanssa työskentelyssä.

 

Sideerinen eläinrata ottaa ajan ja energian tutkimiseen mukaan kiintotähtien laadut. Koska kosmos on rakentunut siten, että aurinkokuntamme vähitellen kiertyy suhteessa kaukaisten tähtien maailmaan, kaikille tuttujen merkkien alkupäivät ja loppupäivät muuttuvat jatkuvasti (noin asteen verran 70 vuodessa. Tällä hetkellä kevätpäiväntasauspiste on noin 4, 5 astetta Kalojen tähtikuviossa. Näin ollen sideerinen ja hermeettinen Oinaan tähtikuvion aurinkojakso tällä hetkellä alkaa 16.4. ja päättyy 15.5.

 

Mikä tekee tästä sideerisestä kalenterista hermeettisen? Yritän parhaan kykyni mukaan liittää näihin kirjoituksiin hermeettisen filosofian mukaista ajattelua. Hermeettinen astrologia ja Tarot ovat hermeettisen ajattelun ”kieliä”, eräitä tapoja välittää hermeettisen ajattelun mukaista kokonaisvaltaista tapaa katsoa maailmaa, jatkuvassa henkisessä ja fyysisessä liikkeessä. Kehitys ja liike ovat enemmän totta hermetismissä kuin pysäytetyt kuvat tai jäykät, dogmaattiset ajatukset.

 

Liitän siis kaikkiin kuukausikalenterin katsauksiin astrologisen teeman sekä maakeskisistä, että aurinkokeskisistä (tai tykonisista) efemerideistä. Nämä teemat on valittu täysin omakohtaisen näkemyksen ohjaamana, eivätkä edes pyri olemaan kattavia astrologisia analyyseja kuukauden laadusta. Aurinkokeskeiset teemat ovat mukana, koska hermeettinen astrologia katsoo ihmisen Minuuden asuvan, inkarnoituneena ollessammekin, ”Auringon Piirissä”. Näin ollen voimme katsoa hiukan minuuskehityksen peiliin ja nostaa kuukausittain teeman, joka kertoo siitä, mitä meissä tapahtuu konkreettisen takana, sisäisenä alkemiana.

 

Otan mukaan myös hermeettistä ajattelua edustamaan ”kuukauden oppaan”, Taron antaman teeman kuukauden laatujen käsittelyyn.

 

Avaan hieman myös hermeettisen astrologian (ja astrosofian) mukaisia teemoja kiintotähtilaatujen yleisistä merkityksistä. Kaikkiin kiintotähtilaatuihin liittyy esimerkiksi oma ”maailmankatsomustunnelmansa”, joka omalla tavallaan värittää aina kuluvaa aurinkokuukautta.

 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Marjatta (Thursday, 17 November 2022 10:38)

    Voi miten hienoa!! Lov to all!