Hermeettinen kalenteri: Rapu 18.7.–18.8.2022

Astrology: signs of the zodiac, Cancer. S. Hall. Lähde: Wellcome Collection
Astrology: signs of the zodiac, Cancer. S. Hall. Lähde: Wellcome Collection

Aurinko siirtyy Ravun tähtikuvioon 18.7. Ihmisen fyysisen kehon muotoilijana kosmos ilmaisee Ravun tuomaa laatua kasvattamalla Kaksosen duaalisuutta ilmaisevista olkapäistä kylkiluiden ”elämän virtaamista suojelevan kehdon”. Ravun symboli on kahden pyörteen yhteenliittyminen, joka kuvaa myös tätä edellä mainittua kehdon muotoutumista. Nämä kaksi virtaa liittyvät yhteen Praesepeen tähdistössä, jota kreikkalaiset kutsuivat mehiläispesäksi. Tällä he kuvasivat sitä, kuinka maailmanviisaus Sofia synnyttää täällä lapsensa maaelämään, hakemaan matkakertomuksia ja elämään kokemuksissa, fyysisessä todellisuudessa.

 

Ravun laatu: Materialismi

 

Materian ja Äidin sanojen kanta on sama: mater. Materia syntyy aina hengen yhtymisestä aineen virtaan. Kaikessa materiaalisessa on löydettävissä hedelmöittävänä hengen ilmaukset. Materiaalisen todellisuuden lakien oppiminen on meidän salattu tiemme rakkauden, myötätunnon ja huomaavaisuuden löytämiseen. Materiaaliseen syntynyt maailma on erillisyyden ja tilan maailma, jossa meidän on suojattava itseämme vihamielisiltä ilmiöiltä, opeteltava huomaavaisuutta yhteisten resurssien jakamisessa, opittava kunnioittamaan toisten omaa ja kanssaihmistemme turvallisuuden tarpeita. Me tarvitsemme fyysisessä maailmassa turvaa, apua ja suojaa, me tarvitsemme sellaista elämänasennetta, jossa rakkaus luo kaikille riittävän turvan toimeentuloon ja hyvään elämään. Oikein ymmärrettynä materialismi on opintie rakkauteen. 

A Sunday on La Grande Jatte. Georges Seurat. Lähde: Rawpixel
A Sunday on La Grande Jatte. Georges Seurat. Lähde: Rawpixel

 

Rapu on luova, johtava merkki, joka luo turvallisuuden puitteet. Sen laadussa elää vahvana myös pelot ja alitajuiset tahdonimpulssit. Materialismi voi vaikuttaa kokonaisvaltaiseksi muuttuneena maailmankatsomuksena todella myrkyllisesti. Siitä voi tulla ulkoisen menestyksen armoton mittari, johon todellinen Minämme ei mahdu. Me alamme mitata itseämme ulkoisten egoriippuvaisten mittarien avulla, ja alamme olla riippuvaisia ulkoisesta ”kiitoksesta” tai oman kovettumisemme tuomasta suojasta. Ravun sisäinen herkkyys on erittäin kahtia jakava kehitysvoima: se vie meidät joko suurempaan egoismiin tai sitten se kääntyy ymmärtämään muissa saman herkkyyden. Silloin me kuljemme kohti ”äidilisen rakkauden” katharsista, jossa egoismin suojeleva voima ottaa piiriinsä myös koko elämänpiirimme ihmiset ja olennot.

 

Kuva: Pixabay
Kuva: Pixabay

Kaksonen on reflektion, peilaamisen ja toiseuden tutkimista itsessä. Nyt Ravussa tämän itsen on luotava suhde oman voimansa kautta ulkoiseen. Materia opettaa synnyttämisen ihmeen. Goethe on sanonut: ”Kun sisäinen on järjestyksessä, ulkoinen huolehtii itsestään”. Ravun tahtoon kanavoituva herkkä tunnevoima ja alitajunta tuottavat hyvää tulosta vain siinä tapauksessa, että ”mehiläispesä meissä”, pleroma, on terve ja tasapainoinen. Henkinen, joka synnyttää impulssillaan kaiken elävän, kohtaa meissä oppilaan, joka yleensä vasta vähitellen oppii Ravun suuren opetuksen: elämäntavan, jossa ei enää kerätä uutta karmaa. Kuu ja Saturnus toimivat molemmat karmasta vapautumisen teinä: Rapua hallitseva Kuu opettaa voittamaan pelot ja epävarmuuden ja kasvamaan myötätunnon uskontoon. Saturnus erityisesti Kauriin laadussa opettaa karmaa itseään, sen väistämättömyyden hyväksymistä, jonka seurauksena vapautuminen on mahdollista

Kuva: Otso Hosiokangas
Kuva: Otso Hosiokangas

 

Suuren valtakunnan tulee olla kuin laaksossa kulkeva virta, ja silloin siitä tulee koko maailman yhtymäkohta ja naisellisen heikkouden esikuva.

Naisellinen heikkous voittaa hiljaisuudellaan miehisen voiman ja kuitenkin pysyy hiljaisuudessa alhaalla.

 

Suuri valtakunta voi alhaisuudellaan voittaa pienen valtakunnan ja pieni valtakunta voi alhaisuudellaan voittaa surren valtakunnan.

 

Olipa sitten kysymyksessä alhaisena oleminen tai alhaiseksi tuleminen, niin suuri valtakunta ei halua muuta kuin tarjota suojaa ja ravintoa ja pieni valtakunta haluaa säilyttää toimintavapautensa palvelustehtävissään.

 

Näin molemmat valtakunnat saavat sen mitä haluavat, jos suuri valtakunta pysyy alhaalla.

 

Lao Tse: Salaisuuksien Tie LXI

 

 

Ravun Tarot, 2022:

Miekkojen 9: Julmuus

 

Elämämme perusta on järkkynyt. Meillä voi olla ongelmia terveyden, ihmissuhteiden, työn ja resurssien riittävyyden alueilla. Meidän on pakko tehdä suuria päätöksiä, joita me olemme venyttäneet kauhuissamme, sinä pelossa, että olemme julmia, emmekä voi tällaisia päätöksiä tehdä. Silloin olemme kuitenkin julmia itsellemme, olemme kieltäneet itseltämme oman elämämme oikeuden. Näin ei voi jatkua.

 

Tämä salaisuus on vahva kehotus katsoa silmiin kieltämäämme totuutta: meidän elämämme ei voi olla kunnossa, jos sen perusta järkkyy näin vakavalla tavalla. Ja kun perusta on vahingoittunut, on oltava valmis kaikkiin ratkaisuihin, myös vaikeisiin. Tämä salaisuus liittyy Tornin salaisuuteen suurissa salaisuuksissa. Me pidämme jääräpäisesti kiinni rakenteesta, joka on tuhoamassa meidän elämämme voimat. On kohdattava se julmuus, joka isoihin muutoksiin liittyy. 

Aspektit Ravun jaksolla 2022

Geosentrinen aspekti

 

Merkurius oppositio Pluto 18.7. 2022, 2 astetta Rapua, 2 astetta Kaurista

 

Ravun tämänvuotinen jakso alkaa intensiivisellä rehellisyyden ja suoruuden vaatimuksella. Materiaalinen todellisuus on pitkään pyritty yhdenmukaisella tiedotuksella ja manipuloinnilla saamaan ”hämärän peittoon”, jotta erittäin valheellisia ja alistavia hankkeita voidaan jatkaa tämän valheellisen manipuloinnin voimilla. Nyt kuitenkin oman elämän arki alkaa vääjäämättömästi näyttää, että tilanne ei ole ollenkaan omissa käsissä ja elämän perusta alkaa murentua. Meillä kaikilla on aika suojautua, luoda sisäinen rauha luomiseen ja puolustaa oman ”emon” turvallisuutta. Tämä on Ravun oikeus. Merkurius määrittää meidän suhteemme ulkoiseen maailmaan, päätöksenteon ja arkitietoisuuden tasolla. Nyt tämän tietoisuuden on herättävä oman elämämme todellisuuteen ja sen on tehtävä, julmuuden pelosta huolimatta suuria ratkaisuja, joita ohjaa vain oma vahvistunut moraali.

 

Pluto Kauriissa ilmaisee vahvan ja valheellisen vaikuttamisen voimaa, johon meidän on asetettava oma tietoisuutemme kirkkaana ja herkkänä oman todellisuuden vaatimuksille. Astuminen omaan voimaan ja omista peloista vapautuminen on hirvittävän vaikeaa ja haastavaa, mutta ”totuus on meidät vapauttava”. Meillä on oikeus suojella pesäämme kaikilta tällaisilta hyökkäyksiltä, joilla on täysin vihamielinen pohja. 

Aamutaivas 18.7.2022. Lähde Stellarium
Aamutaivas 18.7.2022. Lähde Stellarium

Tykoninen aspekti:

 

Maa yhtymä Saturnus, 14.7. 2022, 26 astetta Kaurista

 

Kun Aurinko Ja Saturnus ovat oppositiossa, on maa luonnollisesti Auringosta katsoen yhtymässä Saturnuksen kanssa. Tämä hetki vuodesta on tästä näkökulmasta ”karmallisen muistin virtaamista sydäntietoisuuteen”. Ravun aika alkoi vahvalla totuudellisuuden vaatimuksella ja päättyy tällaiseen ”vastaukseen”. Rakenteiden muutos alkaa aina henkisestä vaatimuksesta, josta tulee ihmisen motivaation ydin. Ja kun motivaatio on olemassa, ollaan elämän perustaa uhkaavien voimien edessä valmiita toimimaan selkeästi. Totuudellisuuteen ja omaan voimaan kasvaminen pelottaa vaatimuksessaan sydämen totuuteen. Olisi paljon helpompaa vain mukautua, mutta se tarkoittaa oman elämän aineellisen todellisuuden romahtamista, julmuutta omaa elämää, itseä ja läheisiä kohtaan.

 

- Timo Kalliokoski

 

Saatteeksi:

 

Ihmiset ovat kiinnostuneita hermeettisestä ja sideerisestä astrologiasta. Siksi aloitan sarjan kirjoituksia kalenterin muodossa, perehdyttääkseni teitä, rakkaat tuntemattomat ystävät, edes hiukan tämän astrologisen ajattelutavan perustoihin. Tässä muodossa ja laajuudessa ei voi tietenkään antaa kuin pienen maistiaisen, jolla ehkä voi tyydyttää pahimman nälän.

 

Hermeettisen astrologian kurssittaminen ja opettaminen suuremmassa mittakaavassa on hyvin haastavaa toteuttaa, koska yhteyksien ja merkitysten etsiminen, jopa metodin määrittely, vaatii oman ”totuudentunnon” seuraamista ja samanaikaista lapsenomaista luottamusta oman tiedonhankinnan mahdollisuuksiin, avoimuuteen, ja toisaalta kriittiseen ajatteluun. Hermeettisen astrologian tulkitseminen ja tutkiminen on hyvin pitkälle intuitiivista tutkimustyötä, joka vaatii aika paljon kyseenalaistamista tullakseen omaksutuksi ja sisäistetyksi. Toivon tietysti, että tämä osaltaan voi kannustaa näitten omien kehityskysymysten kanssa työskentelyssä.

 

Sideerinen eläinrata ottaa ajan ja energian tutkimiseen mukaan kiintotähtien laadut. Koska kosmos on rakentunut siten, että aurinkokuntamme vähitellen kiertyy suhteessa kaukaisten tähtien maailmaan, kaikille tuttujen merkkien alkupäivät ja loppupäivät muuttuvat jatkuvasti (noin asteen verran 70 vuodessa. Tällä hetkellä kevätpäiväntasauspiste on noin 4, 5 astetta Kalojen tähtikuviossa. Näin ollen sideerinen ja hermeettinen Oinaan tähtikuvion aurinkojakso tällä hetkellä alkaa 16.4. ja päättyy 15.5.

 

Mikä tekee tästä sideerisestä kalenterista hermeettisen? Yritän parhaan kykyni mukaan liittää näihin kirjoituksiin hermeettisen filosofian mukaista ajattelua. Hermeettinen astrologia ja Tarot ovat hermeettisen ajattelun ”kieliä”, eräitä tapoja välittää hermeettisen ajattelun mukaista kokonaisvaltaista tapaa katsoa maailmaa, jatkuvassa henkisessä ja fyysisessä liikkeessä. Kehitys ja liike ovat enemmän totta hermetismissä kuin pysäytetyt kuvat tai jäykät, dogmaattiset ajatukset.

 

Liitän siis kaikkiin kuukausikalenterin katsauksiin astrologisen teeman sekä maakeskisistä, että aurinkokeskisistä (tai tykonisista) efemerideistä. Nämä teemat on valittu täysin omakohtaisen näkemyksen ohjaamana, eivätkä edes pyri olemaan kattavia astrologisia analyyseja kuukauden laadusta. Aurinkokeskeiset teemat ovat mukana, koska hermeettinen astrologia katsoo ihmisen Minuuden asuvan, inkarnoituneena ollessammekin, ”Auringon Piirissä”. Näin ollen voimme katsoa hiukan minuuskehityksen peiliin ja nostaa kuukausittain teeman, joka kertoo siitä, mitä meissä tapahtuu konkreettisen takana, sisäisenä alkemiana.

 

Otan mukaan myös hermeettistä ajattelua edustamaan ”kuukauden oppaan”, Taron antaman teeman kuukauden laatujen käsittelyyn.

 

Avaan hieman myös hermeettisen astrologian (ja astrosofian) mukaisia teemoja kiintotähtilaatujen yleisistä merkityksistä. Kaikkiin kiintotähtilaatuihin liittyy esimerkiksi oma ”maailmankatsomustunnelmansa”, joka omalla tavallaan värittää aina kuluvaa aurinkokuukautta.

 

Write a comment

Comments: 0