Hermeettinen kalenteri: Oinas, 16.4.–15.5. 2022

Mars oinaan selässä. Lähde: Wellcome Collection.
Mars oinaan selässä. Lähde: Wellcome Collection.

 Oinaan laatu: Idealismi

Aurinko siirtyy Oinaan tähtikuvioon 16.4.

Oinas on ulospäin suuntautuvan maskuliinisen Mars-voiman arkkityyppinen kuva. Oinaan voimissa elää meidän yksilöllinen ”Luova Sanamme”, velvollisuus itseämme kohtaan ja tämän velvollisuuden asettaminen hyvän, kauniin ja toden palvelukseen. Mars ”sotii” enää vain ihanteen puolesta, ei mitään vastaan. Alussa on Sana. Siemen kypsyy lämmössä, oraat nousevat, on uusi alku. Maailma on taas parantumisen mahdollisuuden edessä. 

Meissä kaikissa on Oinasvoimaa, omat ihanteemme, oma totuutemme, josta nousee aito tahdonvoima luoda puhtaasta omasta kirkkaudesta. Tämän kirkkauden saavuttamisessa auttaa ajanhenki Mikael, joka pitää ”totuuden miekkaa”. Vahva tahto vaatii taakseen selkeän idean. Oinaslaatua kehittäessämme meidän on noustava kohti palvelutehtävää: meidän on tuotava velvollisuutemme itseämme kohtaan velvollisuudeksi maailmaa kohtaan. Me kasvamme ilossa ylimielisyyden ja alistumisen kaksoiskarien läpi kohti rakkauden ihannetta: Marsin ja Venuksen erityisten laatujen liittoa.

Kuva Couleur Pixabay
Kuva Couleur Pixabay

Hermeettisellä eläinradalla Oinaan vuodenaika kestää huhtikuun puolivälistä toukokuun puoliväliin. Oinas pyytää meitä aina etsimään uudestaan ihanteemme ja kasvamaan ihmisinä siitä valosta, joka keväässä uutena synnyttää meissä uudet voimat. Ja aina herää kysymys: tulenko omassa nimessäni vai Isän nimessä? Itsensä antaminen suuremman voiman käyttöön tekee meistä aidon, mutta tässä tehtävässä tarjolla on vain ”jalkojen pesua”. Omissa nimissä tuleminen antaa mahdollisuuden suosioon, menetykseen ja näkyvyyteen, mutta myös megalomaniaan, joka on kehityksen suurin haaste. Me haluamme näyttää hyvältä, joko omissa silmissämme (maskuliininen narsismi) tai toisten silmissä (feminiininen narsismi). 

Kun me pysymme hermeettisessä mantrassa Ora&Labora, me pysymme kaukana hybriksestä ja vääristä kuvitelmista. Kun me rukoilemme, muistamme, ettemme nosta itseämme jumalaksi, maailman keskipisteeksi ja toisaalta: konkreettinen työ pitää kaikkivoipaisuuskuvitelmat mukavasti loitolla. Mars antaa käyttöömme ”henkisen raudan” ihanteellisuuden, totuudellisuuden, joka on loistavinta omavoimaisuutta, mitä kosmos voi tukea.

Kuva: Wellcome Collection
Kuva: Wellcome Collection

”On siis sopivaa, että ylistykset lähetetään kymmenin tuhansin äänin ja kielin Hänelle, joka on täydellisen tahraton, ja sielujemme Isä, vaikka Hänestä ei voi sanoa mitään Hänen arvolleen sopivaa, koska puhe ei riitä siihen.

 

Vastasyntyneet eivät kykene laulamaan Isänsä arvolle sopivaa ylistystä, mutta yrittäessään tavoittaa Hänet parhaansa mukaan, annetaan heille anteeksi.

 

Jumalan suuruus on juuri tässä asiassa – että Hän on jälkeläisiään suurempi ja, että ylistyksemme alkusoitto, alku, keskiosa ja loppu tunnustavat Isämme loputtoman voiman ja rajattoman laajuuden.”

 

Corpus Hermeticum: Kuninkaiden Ylistys 12.

Suomennos Sampsa Kiianmaa

 

Oinaan Tarot, 2022:

Lanttien V Salaisuus: ”Huoli”

 

Lanttien V edustaa sitä, mitä tapahtuu, kun oma voimamme kääntyy meitä vastaan. Lanttien vastavoima luovuudellemme, lanttien ”kitka” on huoli. Meidän luottamuksemme loppuu ennen voimiamme. Aineellinen huoli on varmasti suurin luovuutta rajoittava ja tuhoava voima, voimamme vastavoima. Mikä neuvoksi? Millä jaksamme uskoa, että omat talenttimme voi vaihtaa Valtakunnan valuuttaan? Miten me uskallamme valita oman tiemme? Pitäisikö kuitenkin pelata varman päälle?

 

”Sillä Sinun on Valtakunta, Voima ja Kunnia…” Kun me teemme työtä oman erityislaatumme mukaan, kun tiedämme sen olevan kaikessa pienuudessaankin Hyvää, me alamme elää luottamuksen tunnelmassa. Huoli seuraa siitä, että kuvittelemme, että oma voimamme on ainoa, joka meitä kantaa. Meidän luovuutemme elämä ja kuolema on meissä, mutta kasvumme kohti itseämme on jumalallisen kantamaa. Menestys ei ole ulkopuolellamme, se on meidän yhteydessämme koko maailmaan.

-TK

 

Oinas 2022:  Geosentrinen aspekti

Aurinko yhtymä Uranus 5.5. 2022, 19 astetta Oinasta

 

Aurinko kohtaa Uranuksen Oinaan tähtikuviossa. Kaikki, mitä sydämessä tapahtuu voi aina olla ”neitseellistä”, täysin uutta, mysteeristä ja ihmeestä syntyvää, ihmeitä luovaa. Me emme ole koskaan menneisyytemme summa tai itsekuvamme mukainen. Me olemme kaikki kevään avoimessa tuulessa uusitumistaan etsiviä kasvavia lapsia, matkalla sinne, mitä me toivomme. Aurinko ja Uranus luovat Oinaan tähtikuviossa rajun uudistumisen voiman, joka ei tarvitse yhtäkään ulkopuolista sääntöä, vain luottamuksen oman moraalinsa voimaan.

 

Itse asiassa Uranus kääntyy vastakuvakseen, jos se hyväksyy itsensä ulkopuolelta tulevaa ohjausta. Auringon edustama sydän kylmenee ulkoisen moralismin vaikutuksesta ja Uranus alkaa toteuttaa ideologiaa, jäykkää utopiaa, dogmeja. Emme tietenkään anna sen tapahtua. Meillä on käytössämme ulkoa annetun moralismin, johtajien ja pakottajien ulkoisen ohjauksen lisäksi sisäinen totuudentunto, joka kasvattaa meidät aitoon kosmiseen moraaliin. Tästä kasvaa aikuistuvan ihmiskunnan vapaus ja vastuu.

 

Aamutaivas 5.5.2022 Lähde Stellarium
Aamutaivas 5.5.2022 Lähde Stellarium

Tykoniset aspektit Oinalle 2022

Mars yhtymä Pluto 19.4. 2022, Venus yhtymä Pluto, 6.5. 2022: 1 aste Kaurista

 

Molemmat tunnetekijät Mars ja Venus ohittavat Oinasjakson aikana Pluton. Tämä voidaan nähdä täydentymisenä: Mars luo jännitteen omalla Sanallaan, jonka Venus kuulee. Pluto tuo aina mahdollisuuden narsismiin ja nyt sekä maskuliininen, että feminiininen narsismi tuodaan esille. Meidän on itse ratkaistava kanta voimaan, kanta manipulaatioon, kanta totuuteen. Kuuntele itseäsi, se on tie yhteyteen muiden kanssa!

 

Saatteeksi:

 

Ihmiset ovat kiinnostuneita hermeettisestä ja sideerisestä astrologiasta. Siksi aloitan sarjan kirjoituksia kalenterin muodossa, perehdyttääkseni teitä, rakkaat tuntemattomat ystävät, edes hiukan tämän astrologisen ajattelutavan perustoihin. Tässä muodossa ja laajuudessa ei voi tietenkään antaa kuin pienen maistiaisen, jolla ehkä voi tyydyttää pahimman nälän.

 

Hermeettisen astrologian kurssittaminen ja opettaminen suuremmassa mittakaavassa on hyvin haastavaa toteuttaa, koska yhteyksien ja merkitysten etsiminen, jopa metodin määrittely, vaatii oman ”totuudentunnon” seuraamista ja samanaikaista lapsenomaista luottamusta oman tiedonhankinnan mahdollisuuksiin, avoimuuteen, ja toisaalta kriittiseen ajatteluun. Hermeettisen astrologian tulkitseminen ja tutkiminen on hyvin pitkälle intuitiivista tutkimustyötä, joka vaatii aika paljon kyseenalaistamista tullakseen omaksutuksi ja sisäistetyksi. Toivon tietysti, että tämä osaltaan voi kannustaa näitten omien kehityskysymysten kanssa työskentelyssä.

 

Sideerinen eläinrata ottaa ajan ja energian tutkimiseen mukaan kiintotähtien laadut. Koska kosmos on rakentunut siten, että aurinkokuntamme vähitellen kiertyy suhteessa kaukaisten tähtien maailmaan, kaikille tuttujen merkkien alkupäivät ja loppupäivät muuttuvat jatkuvasti (noin asteen verran 70 vuodessa. Tällä hetkellä kevätpäiväntasauspiste on noin 4, 5 astetta Kalojen tähtikuviossa. Näin ollen sideerinen ja hermeettinen Oinaan tähtikuvion aurinkojakso tällä hetkellä alkaa 16.4. ja päättyy 15.5.

 

Mikä tekee tästä sideerisestä kalenterista hermeettisen? Yritän parhaan kykyni mukaan liittää näihin kirjoituksiin hermeettisen filosofian mukaista ajattelua. Hermeettinen astrologia ja Tarot ovat hermeettisen ajattelun ”kieliä”, eräitä tapoja välittää hermeettisen ajattelun mukaista kokonaisvaltaista tapaa katsoa maailmaa, jatkuvassa henkisessä ja fyysisessä liikkeessä. Kehitys ja liike ovat enemmän totta hermetismissä kuin pysäytetyt kuvat tai jäykät, dogmaattiset ajatukset.

 

Liitän siis kaikkiin kuukausikalenterin katsauksiin astrologisen teeman sekä maakeskisistä, että aurinkokeskisistä (tai tykonisista) efemerideistä. Nämä teemat on valittu täysin omakohtaisen näkemyksen ohjaamana, eivätkä edes pyri olemaan kattavia astrologisia analyyseja kuukauden laadusta. Aurinkokeskeiset teemat ovat mukana, koska hermeettinen astrologia katsoo ihmisen Minuuden asuvan, inkarnoituneena ollessammekin, ”Auringon Piirissä”. Näin ollen voimme katsoa hiukan minuuskehityksen peiliin ja nostaa kuukausittain teeman, joka kertoo siitä, mitä meissä tapahtuu konkreettisen takana, sisäisenä alkemiana.

 

Otan mukaan myös hermeettistä ajattelua edustamaan ”kuukauden oppaan”, Taron antaman teeman kuukauden laatujen käsittelyyn.

 

Avaan hieman myös hermeettisen astrologian (ja astrosofian) mukaisia teemoja kiintotähtilaatujen yleisistä merkityksistä. Kaikkiin kiintotähtilaatuihin liittyy esimerkiksi oma ”maailmankatsomustunnelmansa”, joka omalla tavallaan värittää aina kuluvaa aurinkokuukautta.