Hermeettinen kalenteri: Vesimies, 14.2.-15.3.2022

Kuva: Wellcome Collection gallery
Kuva: Wellcome Collection gallery

Vesimiehen laatu: Pneumatismi

Aurinko siirtyy Vesimiehen tähtikuvioon 14.2. Vesimies avaa ne rajoitteet, joita Kauriin saturninen laatu on käyttänyt spirituaalisuuden opettamiseen meille kaikille. Kun Kaurislaatu rajoittamisen ja opetusten kautta opettaa ymmärtämään hengenmaailman välttämättömyyksien olemassaolon, Vesimies antaa meille tien kehyksen ulkopuolelle, Ilman laadun liikkuvuudessa. 

Kun olemme tulleet tietoiseksi karmasta ja välttämättömyyksistä, alamme ymmärtää näiden rajojen ylittämisen ainoan tavan: vastaanottavuuden ”ylemmille vesille”. Meditatiivinen elämä syntyy kokemusten vahvistamana hiljentymisen kykynä, joka avaa tien kosmoksen ajatella meissä. Vesimiehen laatu on ”tietää”, tietää universaaleja totuuksia, sisäisenä äänenä, ideaaleina, jatkuvana adventtina, kykynä kantaa tulevaisuuden siemeniä, odotuksen läpi.

 

Kauris kuvataan monesti pyrstöineen, se pyrkii ja kasvaa ”vastavirtaan”, Vesimies saa oman voimansa taakse koko kosmisen ”myötävirran, kun hän oppii ylittämään itsensä rajat, oppii avaamaan Graalinsa taivaan vetten täyttyä. Vesimiehestä virtaava Pneuma, kaikkiallinen henki, voittaa meidän kohtalomme esteet ja tuo vapauden tuulet. Lämpimän, ennustamattoman, uuden ajan tiedon.

Fomalhaut on ”Etelän Kalan” suu ja yksi neljästä kuninkaallisesta tähdestä. Kaikki nämä initiaation kantajatähdet ovat taivaan vartijoita, Elämänpuun kasvun ”Suuren työn” energiakeskuksia. Muut ovat Regulus, ”Leijonan sydän”, Aldebaran, ”Härän silmä” ja Antares ”Skorpionin sydän”. Vesimies kantaa tietoa, kosmista lähdettä, Leijona uskallusta, rajojen ylittämistä, myötätuntoa, Härkä keskittymiskykyä ja Skorpioni (tai Kotka) tahtoa, vapautumista, irtautumista.

Kuva: Pixabay
Kuva: Pixabay

Rudolf Steiner: "Hengellinen elämä virtaa meihin meditaation aikana. Meidän on valmistauduttava oikealla tavalla, jotta voimme vastaanottaa tämän henkisen elämän kunnolla. Teemme tämän opiskelemalla. Aivan kuten aurinko, joka lähettää säteitään ja voimiaan, löytäisi vain tyhjän paikan, jos maa ei olisi valmis ottamaan vastaan ja käyttämään niitä, niin meditaatiomme eivät löytäisi maaperää työstettäväksi; ne löytäisivät eräänlaisen tyhjän paikan, jos emme valmistautuisi opiskelemalla, jos emme tekisi itsestämme vastaanottavaisia henkiselle elämälle, joka virtaa meihin meditaation kautta. Näin voimme nähdä makrokosmisen mikrokosmisessa. Oppilaan tulee omistautua meditaatioilleen täydellisesti omistautuneena ja keskittyen. Hänen tulee jättää jokapäiväiset ajatuksensa sivuun kokonaan ja vain avata itsensä korkeille henkisille voimille. Meditoijan tulee nähdä jokainen meditaatio uhrina, uhrisavuna, joka nousee jumalille. Näin myötävaikutamme harmonisoitumiseen ja edistymiseen, kun taas matalamieliset, itsekkäät ajatukset ovat yhä uusien katastrofien perusta; eivätkä mitkään ihmisten keksimät suojamekanismit voi estää sellaisia katastrofeja, joita meillä on ollut viime aikoina, ja niitä vielä kauheampia katastrofeja, jotka ovat tulossa; teimmepä mitä tahansa - ne tapahtuvat yhtä kaikki."

Lähde: 6. helmikuuta 1910

Vesimiehen Tarot: Sauvojen 4, Täydentyminen

Miten meidän kaikkien tahdot tulevat yhteen ja toimivat yhdessä? Suurensuuri haaste ajassamme on hyväksyä ja totena kokea muut yhtä todellisina kuin itsemme, samoilla oikeuksilla ja itseilmaisun tarpeilla varustettuina. Täydentymisessä yhteistyön summa on paljon enemmän kuin eri tahdon voimat summana. Kun laadut saavat täydentää toisiaan tasa-arvoisessa kohtaamisessa, syntyy Viisauden liitto, sofiaaninen yhteisö. Pyöreässä pöydän sulatusvaikutuksessa kohtaavat päättäväisyys ja rauha.

 

Tämä salaisuus ohjaa Sinua yhteistyön ihmeen äärelle. Meillä on kosminen työnjako, jossa me erilaisin laaduin tuomme kykymme yhteen ja toimimme yksilöinä yhteisen hyvän eteen, jolloin kaikki voittavat. Tämä täydentyminen syntyy, alkaa elää ja kasvaa, vasta silloin, kun voime uskoa toisiimme ja antaa toisille samat mahdollisuudet kuin itsellemme.

 

Tahtojen ei tarvitse taistella, kun Sofian Viisaus asuu keskellämme ja ihmiskunnan Pyhä Sielu, valaisee tyhjät tilat välissämme.

 

Geosentrinen aspekti vesimiehelle vuonna 2022

 Mars Venus yhtymä 16.2. 21 astetta Jousimiestä

 

Tästä ei ole kahta sanaa. Marsin ja Venuksen yhtymä voi monesti olla hyvin ohimenevä ja huomaamaton tapahtuma, mutta tällä kertaa tämä yhtymä nousee merkitykseltään aivan uudelle tasolle, koska tämä maskuliinisten ja feminiinisten energioiden liitto, Täydentyminen luovuuden kaikissa mahdollisuuksissa värittää enemmän kuin sopivasti koko sitä jaksoa, jonka Aurinko viettää Vesimiehen tähtikuviossa. Tällä jaksolle nostamani Tarot-salaisuus kertoo juuri tästä Täydentymisestä: me tuomme nyt yhteen yksilöllisen tahtomme ja sosiaalisen viisautemme kokeaksemme sen summan, joka on enemmän kuin tekijöidensä tahdonvoimat ja kyvyt yhteensä. Meidän on vihdoin yhdyttävä Vesimiehen ajan hengessä, ymmärtäen, että vain rakkaus ja viisaus, voi hyväksyä kaikki eri tahdonpyrkimykset. Vain tämä todellinen hyväksyvyys mahdollistaa Toden, Kauniin ja Hyvän toteutumisen sosiaalisuuden kautta. Sosiaalisuus on meidän suurin haasteemme ja nykyajan ”mysteeritemppeli”.

 

 Marsin ja Venuksen tunnevoimia kanavoivat laadut luovat yhdistyessään vaaran ja mahdollisuuden. Joko me tuomme kehittymättömät marsvoimat egoismina sosiaaliselle alueelle tai alamme välttää konflikteja ja luopua periaatteistamme siirtäessämme Venusta liikaa mars-alueelle. Me luomme yksilöllisen ja yhteisöllisen tasapainossa. Nyt meillä on todellinen mahdollisuus löytää tämä yhteinen tahtotila, tulla yhteen yksilöinä feminiinisen luomassa piirissä, totuudellisessa, kauniissa ja hyvässä.

 

Aamutaivas 16.2.2022 Lähde: Stellarium
Aamutaivas 16.2.2022 Lähde: Stellarium

Tykoninen aspekti vesimiehelle 2022

 Merkurius yhtymä Mars, 5.3. 5 astetta Jousimiestä

 

Edellä mainitun geosentrisen aspektin kannalta tämä tykoninen aspekti tuo erityisen päätöksentekoenergisen latauksen maaliskuun alkuun. Marsvoima, joka toimii meidän tunteellisesti pakottavana tarpeena tehdä omaehtoisia luomuksia, kanavoituu tässä arkitietoisuuden alueelle ja vahvistaa Marsin tarvitsemaa konkreettista muotoamista. Maaliskuun alku, viidennen päivän seutu on hereisille ihmisille mainio jakso tehdä oman luovuuden kannalta rakentavia ratkaisuja.

 

 

Timo Kalliokoski

Saatteeksi:

 

IIhmiset ovat kiinnostuneita hermeettisestä ja sideerisestä astrologiasta. Siksi aloitan sarjan kirjoituksia kalenterin muodossa, perehdyttääkseni teitä, rakkaat tuntemattomat ystävät, edes hiukan tämän astrologisen ajattelutavan perustoihin. Tässä muodossa ja laajuudessa ei voi tietenkään antaa kuin pienen maistiaisen, jolla ehkä voi tyydyttää pahimman nälän.

 

Hermeettisen astrologian kurssittaminen ja opettaminen suuremmassa mittakaavassa on hyvin haastavaa toteuttaa, koska yhteyksien ja merkitysten etsiminen, jopa metodin määrittely, vaatii oman ”totuudentunnon” seuraamista ja samanaikaista lapsenomaista luottamusta oman tiedonhankinnan mahdollisuuksiin, avoimuuteen, ja toisaalta kriittiseen ajatteluun. Hermeettisen astrologian tulkitseminen ja tutkiminen on hyvin pitkälle intuitiivista tutkimustyötä, joka vaatii aika paljon kyseenalaistamista tullakseen omaksutuksi ja sisäistetyksi. Toivon tietysti, että tämä osaltaan voi kannustaa näitten omien kehityskysymysten kanssa työskentelyssä.

 

Sideerinen eläinrata ottaa ajan ja energian tutkimiseen mukaan kiintotähtien laadut. Koska kosmos on rakentunut siten, että aurinkokuntamme vähitellen kiertyy suhteessa kaukaisten tähtien maailmaan, kaikille tuttujen merkkien alkupäivät ja loppupäivät muuttuvat jatkuvasti (noin asteen verran 70 vuodessa. Tällä hetkellä kevätpäiväntasauspiste on noin 4, 5 astetta Kalojen tähtikuviossa. Näin ollen sideerinen ja hermeettinen Vesimiehen aurinkojakso tällä hetkellä alkaa 14.2. ja päättyy 15.3.

 

 

Mikä tekee tästä sideerisestä kalenterista hermeettisen? Yritän parhaan kykyni mukaan liittää näihin kirjoituksiin hermeettisen filosofian mukaista ajattelua. Hermeettinen astrologia ja Tarot ovat hermeettisen ajattelun ”kieliä”, eräitä tapoja välittää hermeettisen ajattelun mukaista kokonaisvaltaista tapaa katsoa maailmaa, jatkuvassa henkisessä ja fyysisessä liikkeessä. Kehitys ja liike ovat enemmän totta hermetismissä kuin pysäytetyt kuvat tai jäykät, dogmaattiset ajatukset.

 

Liitän siis kaikkiin kuukausikalenterin katsauksiin astrologisen teeman sekä maakeskisistä  (tai geosentisestä) , että aurinkokeskisistä (tai tykonisista) efemerideistä. Nämä teemat on valittu täysin omakohtaisen näkemyksen ohjaamana, eivätkä edes pyri olemaan kattavia astrologisia analyyseja kuukauden laadusta. Aurinkokeskeiset teemat ovat mukana, koska hermeettinen astrologia katsoo ihmisen Minuuden asuvan, inkarnoituneena ollessammekin, ”Auringon Piirissä”. Näin ollen voimme katsoa hiukan minuuskehityksen peiliin ja nostaa kuukausittain teeman, joka kertoo siitä, mitä meissä tapahtuu konkreettisen takana, sisäisenä alkemiana.

 

Otan mukaan myös hermeettistä ajattelua edustamaan ”kuukauden oppaan”, Taron antaman teeman kuukauden laatujen käsittelyyn.

 

Avaan hieman myös hermeettisen astrologian (ja astrosofian) mukaisia teemoja kiintotähtilaatujen yleisistä merkityksistä. Kaikkiin kiintotähtilaatuihin liittyy esimerkiksi oma ”maailmankatsomustunnelmansa”, joka omalla tavallaan värittää aina kuluvaa aurinkokuukautta.

 

Write a comment

Comments: 0