Hermeettinen kalenteri: Kauris, 16.1.-13.2.

Kuva. Pixabay Gerd Altmann
Kuva. Pixabay Gerd Altmann

Kauriin laatu: Spiritualismi

 

Aurinko siirtyi Kauriin tähtikuvioon 16.1. Kauriin voimat kantavat ihmiselämiin syvästi henkistä laatua, joka ei aina ole kovinkaan tiedostettua. Kauriin hallitsija Saturnus on kosminen muisti, johon yhdistyminen muuntaa meidät ”karmallisiksi ukkosenjohtimiksi”, meistä tulee säännönmukaisen kehityksen välittäjiä ja toimijoita. Aidon spirituaalisen laadun saavuttaminen, kosmoksen rytmeihin ja voimiin yhdistyminen tapahtuu yleensä jonkinlaisen ”uhrin” kautta. Jotta me voimme elää spirituaalisina, jotta koemme itsessämme hengen voiman, meidän on kuoltava arkiminämme kuvitelmille ja toisarvoiselle tekemiselle.

Spiritualismi ei ole, toisin kuin kuvitellaan, mitään irralliseksi jäävää spekulaatiota hengestä, vaan se on sen kanavointia konkretiaan, fyysiseen todellisuuteen. Kauris on Saturnuksen opettava ja myös pakottava laatu: joidenkin asioiden on tapahduttava ennen kuin tulevaisuus voi loistaa aitona mahdollisuutena. Kauris vaatii tulemaan tietoiseksi karmasta. Tämä on toinen kahdesta tiestä, joita kulkien voimme vapautua tuskastamme (saturnuksen tie tai kuun tie). Tietämättömyys on tuskaa ja ilo voi syntyä vain totuuden tuntemisen kautta. Me voimme asettua todelliseen oman elämämme tehtävään ja sen vaatimaan rytmiin vasta, kun tietoisuutemme jollakin tasolle alkaa elää spiritualismi, elävä käsitys henkisen maailman todellisuudesta ja sen tuomista realiteeteista, joiden on toteuduttava, faktoiksi asti.

 

Näe Aurinko 

keskiyön aikaan.

Rakenna kivin

elottoman maan päällä.

Täten löydät hajoamisessa

Ja kuoleman yössä:

Luomisen uuden alun,

Aamun nuoren mahdin.

Korkeudet paljastakoot

jumalien ikuisen Sanan,

Syvyydet säilyttäkööt

Rauhaisat aarteet.

Pimeässä eläen

Luot Auringon.

Aineen kutoilussa

tunnet Hengenilon.

-Rudolf Steiner

Kauriin Tarot: Lanttien Kuningatar

Nostin kauriille kuukauden oppaaksi lanttien kuningattaren.

 

Kykymme ovat suuremmat kuin mahdollisuutemme. Näin ainakin koemme, kun elämme oman suuren talenttimme kanssa. Kuinka vaikea meidän onkaan täysimäärisesti tai edes sinnepäin antaa itsestämme omintamme, luoda aidosti itsestämme. Meillä on suuri velvollisuus löytää kykymme ja antaa ne maailmalle. Me luomme aina sekä yksilöllisesti, että sosiaalisesti.

 

Kuningatar on täysin keskittynyt omien kykyjensä tutkimiseen ja hyödyntämiseen. Huoli oman lahjakkuuden vaihtamisesta ”valtakunnan valuuttaan” tuo mukanaan esteen, joka on jotenkin voitettava, jotta menestys meissä voi vapautua.

 

Kuningattarella on myös valtikka vasemmassa kädessään. Se muistuttaa siitä, että luovuutemme palvelee myös muita. Ja se on oman lahjakkuutemme päämäärä ja tarkoitus. Juuri tämä vapauttaa meidät luovuutemme erillisyydestä ja huolesta. Muut ihmiset tuovat meille tarvittavaa pysyvyyttä, mutta myös esteen, joka vahvistaa yksilölliset kykymme.

Geosentrinen aspekti kauriille vuonna 2022

Merkurius neliössä Uranukseen 15 astetta Kaurista, 15 astetta Oinasta, 15.1.

 

Merkurius ohjaa arkitietoisuutemme virikkeitä eli niitä virikkeitä, joihin päätöksentekomme perustuu ja joihin arkiminämme identiteetti nojaa. Se on suhteemme maailmaan. Nyt Oinaasta vaikuttava Uranuksen neliö antaa meille mahdollisuuden vapaaseen ja radikaaliin ajatteluun. Tärkeää on oivaltaa, että kaikki maailmaan tulevat päätökset ja toiminta tarvitsevat taakseen ihanteen, ideaalin. Mitään todellista, vaikuttavaa ja totuudellisesti kestävää ei voi tuoda maailmaan ilman kestävää ja selkeää ihannetta.

 

Merkurius tulee Uranuksen asteille juuri, kun Aurinko siirtyy Kauriin tähtikuvioon. Samalla Merkurius lähtee perääntymään. Uranus perääntyy ja kääntyy etenemään 19.1. Uranus siis antaa oman tulevaisuusvisioiden ”kapulansa” arkitietoisuutemme käyttöön. Merkurius perääntyvässä vaiheessaan kehottaa meitä tarkastelemaan uudestaan tekemiämme päätöksiä. Ymmärrätkö kuinka radikaalisti ja nopeasti päätöstesi oletukset muuttuvat? Mikä ohjaa maailmassa tapahtuvia päätöksiä? Mikä on niiden suhde Sinun päätöksiisi ja päätösvaltaasi?

 

Uranuksen energia on hieman vaikeasti hallittavaa. Sen kesyttämiseen tarvitaan tunteen lämpöä, muuten ajattelu saattaa karata irralliseksi ja kylmäksi. Uranus luo meille helposti tajunnallisen tilan, jossa me saamme ”vision”, joka ei välttämättä vastaa ollenkaan tarpeitamme. Siksi vapautunut ajattelu kannattaa lämmittää totuuden ja rakkauden liekillä. Ja samalla miettiä sitä, millainen visio meitä kaikkia ohjaa…

 

Tykoninen aspekti kauriille 2022

Merkurius yhtymä Venus, 18 astetta Rapua, 25.1.

 

Meidän Korkeampi minuutemme saa tilaisuuden viestittää meille ja arkitietoisuudellemme omaan rytmiin ja tasapainoon palaamisesta. Me alamme varsin helposti tietoisen mielemme mielivaltaisilla (!) liikkeillä erottaa itsemme tasapainomme ja perustamme vaatimasta rytmistä. Venuksen kantamat elämänvoimat, voivat nyt virrata paremmin yhteen astraalisen tietoisuutemme kanssa.

 

Näin pääsemme aina lähemmäs kohtaloamme muovaavaa tietoisuutta ja myös terveempää ja sosiaalisempaa elämäntapaa. Näiden tilaisuuksien todeksi tekeminen vaatii aina Minuuden herättämistä, arkiminän yhdistämistä hiljaisuuteen, jossa todellinen terve minuus voi eheyttää energeettistä kehoamme. Koska tämä aspekti tapahtuu Ravun merkissä, turvallisuuden ja konkreettisen suojan tarve korostuu.

 

Timo Kalliokoski

Saatteeksi:

 

Ihmiset ovat kiinnostuneita hermeettisestä ja sideerisestä astrologiasta. Siksi aloitan sarjan kirjoituksia kalenterin muodossa, perehdyttääkseni teitä, rakkaat tuntemattomat ystävät, edes hiukan tämän astrologisen ajattelutavan perustoihin. Tässä muodossa ja laajuudessa ei voi tietenkään antaa kuin pienen maistiaisen, jolla ehkä voi tyydyttää pahimman nälän.

 

Hermeettisen astrologian kurssittaminen ja opettaminen suuremmassa mittakaavassa on hyvin haastavaa toteuttaa, koska yhteyksien ja merkitysten etsiminen, jopa metodin määrittely, vaatii oman ”totuudentunnon” seuraamista ja samanaikaista lapsenomaista luottamusta oman tiedonhankinnan mahdollisuuksiin, avoimuuteen, ja toisaalta kriittiseen ajatteluun. Hermeettisen astrologian tulkitseminen ja tutkiminen on hyvin pitkälle intuitiivista tutkimustyötä, joka vaatii aika paljon kyseenalaistamista tullakseen omaksutuksi ja sisäistetyksi. Toivon tietysti, että tämä osaltaan voi kannustaa näitten omien kehityskysymysten kanssa työskentelyssä.

 

Sideerinen eläinrata ottaa ajan ja energian tutkimiseen mukaan kiintotähtien laadut. Koska kosmos on rakentunut siten, että aurinkokuntamme vähitellen kiertyy suhteessa kaukaisten tähtien maailmaan, kaikille tuttujen merkkien alkupäivät ja loppupäivät muuttuvat jatkuvasti (noin asteen verran 70 vuodessa. Tällä hetkellä kevätpäiväntasauspiste on noin 4, 5 astetta Kalojen tähtikuviossa. Näin ollen sideerinen ja hermeettinen Kauriin aurinkojakso tällä hetkellä alkaa 16.1.

 

Mikä tekee tästä sideerisestä kalenterista hermeettisen? Yritän parhaan kykyni mukaan liittää näihin kirjoituksiin hermeettisen filosofian mukaista ajattelua. Hermeettinen astrologia ja Tarot ovat hermeettisen ajattelun ”kieliä”, eräitä tapoja välittää hermeettisen ajattelun mukaista kokonaisvaltaista tapaa katsoa maailmaa, jatkuvassa henkisessä ja fyysisessä liikkeessä. Kehitys ja liike ovat enemmän totta hermetismissä kuin pysäytetyt kuvat tai jäykät, dogmaattiset ajatukset.

 

Liitän siis kaikkiin kuukausikalenterin katsauksiin astrologisen teeman sekä maakeskisistä  (tai geosentisestä) , että aurinkokeskisistä (tai tykonisista) efemerideistä. Nämä teemat on valittu täysin omakohtaisen näkemyksen ohjaamana, eivätkä edes pyri olemaan kattavia astrologisia analyyseja kuukauden laadusta. Aurinkokeskeiset teemat ovat mukana, koska hermeettinen astrologia katsoo ihmisen Minuuden asuvan, inkarnoituneena ollessammekin, ”Auringon Piirissä”. Näin ollen voimme katsoa hiukan minuuskehityksen peiliin ja nostaa kuukausittain teeman, joka kertoo siitä, mitä meissä tapahtuu konkreettisen takana, sisäisenä alkemiana.

 

Otan mukaan myös hermeettistä ajattelua edustamaan ”kuukauden oppaan”, Taron antaman teeman kuukauden laatujen käsittelyyn.

 

Avaan hieman myös hermeettisen astrologian (ja astrosofian) mukaisia teemoja kiintotähtilaatujen yleisistä merkityksistä. Kaikkiin kiintotähtilaatuihin liittyy esimerkiksi oma ”maailmankatsomustunnelmansa”, joka omalla tavallaan värittää aina kuluvaa aurinkokuukautta.