Hermeettinen kalenteri: Kaksonen 16.6.-17.7.2022

Astrology: signs of the zodiac, Gemini. S. Hall. Lähde: Wellcome Collection
Astrology: signs of the zodiac, Gemini. S. Hall. Lähde: Wellcome Collection

Aurinko siirtyy Kaksosen tähtikuvioon 16.6. Kaksosen tähtikuvion virtauttama ajanlaatu liittyy saavutettujen tulosten tarkasteluun ja arviointiin. Ihmisen pyrkimys kasvuun ja tasapainoon saa erityisen suuren merkityksen siinä sisäisessä työssä, jota Kaksonen edustaa. Kaikki, mitä me rakennamme, ei ole kestävää. Kaksonen etsii jatkuvasti toistaan. ”Sisäinen Sankarimme” vie meitä jatkuvasti egoistisiin seikkailuihin, joiden haavoja nuollaan etsien apua ”Sisäiseltä Oppaalta”. Castor ja Pollux tarvitsevat toisensa. Kaksonen on jatkuvasti tekemisissä menneisyytensä kanssa, mutta pyrkii luomaan uuden suhteen itsensä ja ympäristönsä välille avoimella asenteella.

 

Kaksosen laatu: Matematismi

 

Kaksonen tuo elävän ajattelun virkeän voiman rakentamiseen keskittyvän Härän aikaansaannoksiin. Johtava ja kiinteä laatu tarvitsevat täydennykseksi muutoksen. Luominen ja kasvu tarvitsevat myös ”kuoleman voimat”, jotta kaikki voi uudistua. Konkreettinen kasvu, jota Härkä edustaa tarvitsee tasapainottavana voimana henkisen arvioinnin: mikä on kestävää, se jääköön, mikä ei, se menköön. 

 

A Summer Landscape. Georges Seurat. Lähde: Rawpixel
A Summer Landscape. Georges Seurat. Lähde: Rawpixel

Kaksonen arvioi tuloksen ja etsii vaihtoehtoisia tapoja elää. Castor ja Pollux, Kaksosen tähtikuvion merkittävimmät tähdet edustavat sisäistä keskustelua, jolla pyritään saavuttamaan tasapainoinen suhde oman sisäisen maailman ja ulkoisen maailman välille, tasapainoinen tila menneen ja tulevan välissä, nykyhetkessä, jossa tasapaino ja moraali mahdollistavat myös sydänvirtauksen, Veljeyden/Sisaruuden. Arkitietoinen ajattelu, jota Kaksonen Merkuriuksen voimin edustaa, on hyvä renki, mutta huono isäntä. Menneisyys ja sen näyttämä elämämme rakenne on lahja, joka auttaa meitä oppimaan Tähden(tulevaisuuden) ja Auringon(nykyhetken) voimaa.

 

Kuva: Rawpixel
Kuva: Rawpixel

Kaksonen tuo vahvan viestin sekä sisäisen yhdistymisen, että ihmiskunnan ykseyden tehtävästä. Meidän oma ”tunne itsesi”-kehitys on ainoa, mikä mahdollistaa oman lahjakkuuden ja luovuuden löytämisen. Kun me löydämme ”talenttimme” uudelleenarviointien ja kokeilujen kautta, löydämme myös sen ilon, jonka kautta voimme vähitellen antaa lahjamme muille. Pablo Picasso sanoo, että elämän tarkoitus on oman lahjakkuuden löytämisessä ja elämän merkitys syntyy tämän lahjan antamisesta. Kaksonen on suuri kyseenalaistaja, joka kysyy, onko Härän kasaama kasvu kaikki tervettä ja kestävää. Kun fyysiseen todellisuuteen tuodaan elävän ajattelun voimat, se mikä elää fyysisesti tervettä elämää saa enemmän tilaa, ja se mikä on ylimääräistä fyysisessä todellisuudessa ”voi kuolla”, eli syntyä hankiseksi sisällöksi, oppimiseksi, kokemukseksi.

 

Hermeettinen astrologia tuntee dekanadit, jotka jakavat kaikki konstellaatiot kolmeen kymmen asteen jaksoon. Kaksosen ensimmäistä dekanadia hallitsee Orionin tähtikuvion ja sen kolme kuningasta, jotka jakavat Merkuriukselle sen kuninkaallisen viestin, jonka Jupiter dekanadin hallitsijana lähetilleen kertoo.

 

Toinen dekanadi on Siriuksen ja Marsin. Mars hallitsee kurkkuchakraa ja siellä asuvaa ”Luovaa Sanaamme”, joka Kaksosessa saa aina vain uusia muotoja.

 

Kolmas dekanadi tuo mukaan ”Vapahdetun Vapahtajan”, Procyonin, myötätuntovoimat, jotka virtaavat tästä Auringon sydändekanadista. Myötätunto on sisäisen ja ulkoisen kahtiajaon voittamisen edellytys. Tämä on Kaksosen suuri teema ja eläinradalla tätä ”Suurta Työtä” kanavoi erityisen vaikuttava tähtitaivas. Kehitys egoistisuudesta kohti suurta palvelemista tasapainoa ja oman lahjakkuuden ja totuuden löytämistä on kaikkien meidän tehtävämme, joka on erityisesti annettu sideerisille Kaksosille.

 

Kuva: Sari Kalliokoski
Kuva: Sari Kalliokoski

 ”Aistimukset ja ymmärrys virtaavat yhdessä ihmiseen kuin ne olisivat yhteen kietoutuneita. Sillä ilman aistimusta ei voi ymmärtää, eikä ilman ymmärrystä aistia.

 

Monet unissaan näkyjä tavoittelevat sanovat, että on mahdollista ymmärtää ilman aistimusta. Minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että näitä molempia toimia tapahtuu unissa ja aistimus vain siirtyy unitilasta valveillaoloon.

 

Sillä ihminen on jakautunut sieluun ja kehoon ja vain, kun nämä hänen kaksi aistimuksensa puolta ovat sopusoinnussa, voi mieli ymmärtää niiden aistimuksen.”

 

Corpus Hermeticum IX: Ymmärryksestä ja aisteista 2.

 

Käännös: Sampsa Kiianmaa

 

Kaksosen Tarot, 2022:

Lanttien Kuningatar

 

Meidän kaikkien kyvyt ovat suuremmat kuin mahdollisuudet. Näin ainakin koemme, kun elämme oman suuren talenttimme kanssa. Kuinka vaikea meidän onkaan täysimäärisesti tai edes sinnepäin antaa itsestämme omintamme, luoda aidosti itsestämme. Meillä on suuri velvollisuus löytää kykymme ja antaa ne maailmalle. Me luomme aina sekä yksilöllisesti, että sosiaalisesti.

 

Kuningatar on täysin keskittynyt omien kykyjensä tutkimiseen ja hyödyntämiseen. Huoli oman lahjakkuuden vaihtamisesta ”valtakunnan valuuttaan” tuo mukanaan esteen, joka on jotenkin voitettava, jotta menestys meissä voi vapautua. Kuningattarella on myös valtikka vasemmassa kädessään. Se muistuttaa siitä, että luovuutemme palvelee myös muita. Ja se on oman lahjakkuutemme päämäärä ja tarkoitus. Juuri tämä vapauttaa meidät luovuutemme erillisyydestä ja huolesta. Muut ihmiset tuovat meille tarvittavaa pysyvyyttä, mutta myös esteen, joka vahvistaa yksilölliset kykymme.

 

 

Aspektit Kaksosen jaksolla 2022

Geosentrinen aspekti

 

Aurinko neliö Jupiter 29.6. 2022, 12 astetta Kaksosia, 12 astetta Kaloja

 

Kaksosten laatu taipuu liian helposti ”horisontaaliseen ajatteluun”. Matemaattinen ja rationalistinen ajattelu pyrkii ajattelemaan syinä ja seurauksina, jolloin ihme, joka olemme jää itseltämme piiloon. Merkurius, joka hallitsee arkitietoista ajatteluamme, pyrkii ”kalifiksi kalifin paikalle”. Jupiter on ”Sisäinen Filosofikuningas”, ja avaa meissä tien kosmiseen kokonaisvaltaiseen ajatteluun, ”pystysuoran” kosmiseen aistimiseen. Merkurius on vain sanansaattaja, ei itse kuningas. Merkurius on siis mielitietoisuuden kantaja, joka keppostelijana haluaa asettua sisäisessä maailmassamme älyn kantajana intuition ja inspiraation paikalle.

 

Kun Aurinko saapuu Kaksosissa neliöön Kaloissa sijaitsevaan Jupiteriin, mielitietoisuus herää henkiseen ja rakkaudelliseen todellisuuteen, tai ainakin se saa loistavan mahdollisuuden siihen. Jupiter on edelleen Kalojen toinen Hallitsija ja edustaa aitoja ja todellisia intuitiivisia lahjakkuutemme laajentamiseen liittyviä voimia tässä sijainnissa. Ne voivat nyt saada samalla Auringon rakkaudelliset sydänvoimat liikkeelle ja jolloin mielipainotteinen ajattelu saa täysin toisen, itsevarman ja samalla lapsenomaisen puhtaan ja kiinnostuneen avoimuuden. Neliökuvion tavoittaminen ei ole aivan helppoa, mutta se voi olla todella muuttava, vallankumouksellinen ja dynaaminen tapahtuma.

 

Aamutaivas 29.6.2022 Lähde Stellarium
Aamutaivas 29.6.2022 Lähde Stellarium

Tykoninen aspekti:

 

Venus yhtymä Uranus, 13.7. 2022, 20 astetta Oinasta

 

Meidän elämämme perusta, jota Venus ja sen kantamat elämänvoimat edustavat, järkkyy pakkojen alla. Venus kantaa elämän, tasapainon ja hyvinvoinnin lisäksi sosiaalisen luomisen, kuuntelun ja tasa-arvon impulsseja. Uranusyhtymässään Oinaassa Venus saa vahvasti yksilöllisen luonteen ja radikaalin sävyn. Meidän on ymmärrettävä, että tasa-arvo ei ole tasapäisyyttä ja kaikkine konsensusta, vaan eri laatujen vapaan liikkeen yhteen tulemisen riemua. Vapaus on Uranuksen toinen nimi, mutta vapaus syntyy vain siinä tasapainossa, jossa Venus Oinaassa ymmärtää myös yksilöllisen luomisemme tarpeita. On aika kuunnella sitä ääntä, joka sisällämme pyrkii vapaasti tuomaan oman panoksensa paremman maailman vapaaseen kehittymiseen.

 

- Timo Kalliokoski

 

Saatteeksi:

 

Ihmiset ovat kiinnostuneita hermeettisestä ja sideerisestä astrologiasta. Siksi aloitan sarjan kirjoituksia kalenterin muodossa, perehdyttääkseni teitä, rakkaat tuntemattomat ystävät, edes hiukan tämän astrologisen ajattelutavan perustoihin. Tässä muodossa ja laajuudessa ei voi tietenkään antaa kuin pienen maistiaisen, jolla ehkä voi tyydyttää pahimman nälän.

 

Hermeettisen astrologian kurssittaminen ja opettaminen suuremmassa mittakaavassa on hyvin haastavaa toteuttaa, koska yhteyksien ja merkitysten etsiminen, jopa metodin määrittely, vaatii oman ”totuudentunnon” seuraamista ja samanaikaista lapsenomaista luottamusta oman tiedonhankinnan mahdollisuuksiin, avoimuuteen, ja toisaalta kriittiseen ajatteluun. Hermeettisen astrologian tulkitseminen ja tutkiminen on hyvin pitkälle intuitiivista tutkimustyötä, joka vaatii aika paljon kyseenalaistamista tullakseen omaksutuksi ja sisäistetyksi. Toivon tietysti, että tämä osaltaan voi kannustaa näitten omien kehityskysymysten kanssa työskentelyssä.

 

Sideerinen eläinrata ottaa ajan ja energian tutkimiseen mukaan kiintotähtien laadut. Koska kosmos on rakentunut siten, että aurinkokuntamme vähitellen kiertyy suhteessa kaukaisten tähtien maailmaan, kaikille tuttujen merkkien alkupäivät ja loppupäivät muuttuvat jatkuvasti (noin asteen verran 70 vuodessa. Tällä hetkellä kevätpäiväntasauspiste on noin 4, 5 astetta Kalojen tähtikuviossa. Näin ollen sideerinen ja hermeettinen Oinaan tähtikuvion aurinkojakso tällä hetkellä alkaa 16.4. ja päättyy 15.5.

 

Mikä tekee tästä sideerisestä kalenterista hermeettisen? Yritän parhaan kykyni mukaan liittää näihin kirjoituksiin hermeettisen filosofian mukaista ajattelua. Hermeettinen astrologia ja Tarot ovat hermeettisen ajattelun ”kieliä”, eräitä tapoja välittää hermeettisen ajattelun mukaista kokonaisvaltaista tapaa katsoa maailmaa, jatkuvassa henkisessä ja fyysisessä liikkeessä. Kehitys ja liike ovat enemmän totta hermetismissä kuin pysäytetyt kuvat tai jäykät, dogmaattiset ajatukset.

 

Liitän siis kaikkiin kuukausikalenterin katsauksiin astrologisen teeman sekä maakeskisistä, että aurinkokeskisistä (tai tykonisista) efemerideistä. Nämä teemat on valittu täysin omakohtaisen näkemyksen ohjaamana, eivätkä edes pyri olemaan kattavia astrologisia analyyseja kuukauden laadusta. Aurinkokeskeiset teemat ovat mukana, koska hermeettinen astrologia katsoo ihmisen Minuuden asuvan, inkarnoituneena ollessammekin, ”Auringon Piirissä”. Näin ollen voimme katsoa hiukan minuuskehityksen peiliin ja nostaa kuukausittain teeman, joka kertoo siitä, mitä meissä tapahtuu konkreettisen takana, sisäisenä alkemiana.

 

Otan mukaan myös hermeettistä ajattelua edustamaan ”kuukauden oppaan”, Taron antaman teeman kuukauden laatujen käsittelyyn.

 

Avaan hieman myös hermeettisen astrologian (ja astrosofian) mukaisia teemoja kiintotähtilaatujen yleisistä merkityksistä. Kaikkiin kiintotähtilaatuihin liittyy esimerkiksi oma ”maailmankatsomustunnelmansa”, joka omalla tavallaan värittää aina kuluvaa aurinkokuukautta.